09 mar 2023

Alex bygger bro

Til GAD´s årsmøde i november måned blev Alex Moreno, Næstved Kommune, kåret til Lindholm og Linds Groundsman of the Year. Traditionen tro får prisvinderen en tur til et udenlandsk idrætsanlæg. Denne gang gik turen til tre klubber i La Liga i Spanien.

Foto: Alex Moreno til højre i samtale med groundsmanager Eduard Rovira hos Real Betis. I Spanien har de en anden ledelsesmæssig struktur i fodboldklubberne sammenlignet med Danmark. Groundsmanageren har det overordnede ansvar for banen og han er bindeled mellem drift og klub/bestyrelse. Groundsmanageren bestiller varer, men han har ikke selv fingrene i vækstjorden. Selve udførelsen af baneplejen varetages af hans assistenter.

Hvorfor ønskede du at komme til Spanien?

Jeg er selv oprindelig fra Spanien og snakker spansk, derfor var det en oplagt mulighed for mig at vælge at tage til nogle stadions i La Liga. Flere af de spanske groundsmanagers følger mig på LinkedIn og Facebook. Det var derfor forholdsvis nemt for mig at kontakte dem og få en aftale i hus med dem.

Jeg valgte at kontakte klubberne Real Betis og Sevilla i det sydlige Spanien og Valladolide i det nordlige spanien. Klubberne har forskellige klima og vækstvilkår for græsset. Valladolide ligger ca. 200 km nordvest for Madrid. I dette område af Spanien kan de få frost og sne om vinteren. Her bruger de rajgræs på banerne, som vi gør herhjemme. I øjeblikket er jeg selv ved at afprøve nogle spanske rajgræssorter hjemme i Næstved Kommune, græssorter som de også bruger på Valladolid. Groundsmanager Antonio Blanco Carcia del Pina var meget interesserede i at høre om min afprøvning af rajgræsserne. Det gav en rigtig god faglig diskussion mellem os.  

I klubben Valladolid mødte Alex Moreno groundsmanager Antonio Blanco Carcia del Pino. Der blev taget godt imod den danske delegation, som ud over Alex Moreno bestod af formand for GAD Karsten Paaske og Henri Poulsen fra Linds. De spanske groundsmanagers var meget imødekommende og ivrige efter at dele viden på tværs af de to lande. På den måde får prisen som årets groundsman en større betydning i flere sammenhænge, da prisvinderen er med til at bygge bro mellem de to lande.

En blanding af kendte og nye græsarter

I Real Betis og Sevilla, som ligger i Sydspanien, hvor klimaet er ekstremt varmt om sommeren, sår de typisk to typer af græs i deres fodboldbaner – rajgræs og bermudagræs. Om vinteren og foråret hvor klimaet er godt til rajgræs, er det den dominerende græsart på banerne. Når varmen begynder at blive for streng for rajgræssen klipper de græsset helt ned, og så tager bermudagræsset, som har ligget og sovet i bunden af græstæppet, over.

Bermudagræs er en meget varme-og tørke tålende græsart. Den har en helt anden type vækst en alm. rajgræs, som har tuevækst. Bermudagræs har en kraftig krybende vækst, da den laver både overjordiske og underjordiske udløbere. Disse udløberne reparerer hurtig skridhuller og opspark i græstæppet, som er en stor fordel på en boldbane.

På træningsbanerne i Sevilla har de sået banerne med en blanding af rajgræs og bermudagræs. På billedet ses den brune og sovende bermudagræs i kanten af banen ved Karsten Paaskes fødder. Rajgræsset trives godt om vinteren og foråret. Når varmen bliver for streng for rajgræsset i forsommeren, klippes den ned og så tager bermudagræsset over.

Hør mere om drift af spanske idrætsanlæg

Dette var blot en lille appetitvækker fra Alex Monenos tur til Spanien. På uge 2 i 2024 kan du høre meget mere om drift af idrætsanlæg i La Liga i Spanien. Her giver Alex et indlæg om sin tur.