15 jun 2018

BEDRE BANER I 2. DIVISION

Hvor højt er græsset i 2. division? Her måles græssets højde med et prisme i Divisionsforeningens Projekt ”Bedre Baner i 2. division”.

Af Martin Tilsted-Petersen, Økonomidirektør, Divisionsforeningen

Divisionsforeningen ønsker i samarbejde med klubber, kommuner og alle der arbejder med baner og træningsanlæg i 2. division, at identificere de gode eksempler på banepleje og samarbejde.  Projektet er finansieret af Divisionsforeningen.

Projektet bygger på nogle af de erfaringer Divisionsforeningen har fra et lignende projekt i Superligaen og 1. division, men er tilpasset til de forhold og vilkår, der er specifikke for 2. division. Den vigtigste erfaring vi tager med fra tidligere er, at der er rigtig meget at hente ved at sætte fokus på erfaringsudveksling, faglig rådgivning og samarbejde.

Projektet indeholder:

  1. Kortlægning af baner og samarbejde
  2. Banetest på alle stadions i 2. divisions i juni med individuel konsultation
  3. Deling af de gode eksempler og resultater på seminar i efteråret
  4. Indgår som tema på GAD-seminar uge 2, 2019
  5. Nye initiativer?

I projektet tilbydes en gratis måling af banekvaliteten på en række forskellige parametre fx banens opbygning og spillegenskaberne. Banetesten foretages af Asbjørn Nyholt, hortonom og græskonsulent og der vil umiddelbart efter testen være gratis konsultation, hvor udfordringer og forbedringsmuligheder på banen diskuteres. Der vil være god mulighed for at repræsentanter fra både klub og kommune kan benytte lejligheden til at mødes på banen og få en snak.

Kortlægningen via spørgeskemaerne og banetesten skal lede frem til et fælles seminar, hvor vi vil udveksle erfaringer fra projektet, fremhæve de gode eksempler og videreudvikle mulighederne for at forbedre græsplejen og samarbejdet. Derudover får hver klub og kommune en individuel rapport, som peger på hvilke fokusområder, der vil kunne forbedre banen på deres stadion. Endelig vil fokuspunkter blive behandlet på GAD-seminaret i uge 2 2019.