Karsten Paaske
Formand

 

Karsten er ansvarlig groundsman på Vildbjerg Sports- og kulturcenter.

Cho-2
Cristina Hoff
Næstformand

Christina er ansat i Odense Kommune, Fritid og Folkeoplysning, som Parkforvalter, hvor hun har ansvaret for kommunens boldbaner. Er uddannet groundsman i 2012.

Knud Høgh-2
Knud Høgh Rasmussen
Kasserer

Knud er entrepriseleder i afd. Grønprojekt i Kolding kommune. Ansvar for klip af alle typer af græs i kommunen, ukrudtsbekæmpelse, mm. Uddannet jordbugstekniker – speciale plantenæring.

Lars Vandkjær
Sekretær

Lars er ansat i Hjørring Kommune, Park og Vej. Han er uddannet skov- og landskabsingeniør og er ved at uddanne sig til groundsman.

E-mail:

Steffen Søgaard
Bestyrelsesmedlem

Steffen er driftsleder i Næstved Kommune, Park og vej.

E-mail:

IMG_1273 Slagelse Kommune

Sten Bartelsen
Suppleant

Sten er ansat i Slagelse Kommunes Entreprenørservice som Teamleder for drift af kommunens idrætsanlæg. Sten er uddannet groundsman i 2013.

Rasmus Lind
Suppleant

Rasmus er groundsman på Hobro Stadion. Rasmus er uddannet groundsman i 2019.

E-mail:

Henri

Henri B. Poulsen sponsorrepræsentant

Henri er produktchef for sport og anlæg hos Semenco. Han er sponsorernes repræsentant i GAD´s bestyrelse i 2020 og
2021.

E-mail: hbp@semenco.dk