Thomas H. Jørgensen
Thomas Spuur Jørgensen
Formand

Thomas er områdeleder for udendørsanlæg i Gladsaxe
Kommune. Thomas sidder til hverdag på Gladsaxe Idrætscenter og Thomas er uddannet groundsman.

Cho-2
Cristina Hoff
Næstformand

Christina er ansat i Odense Kommune, Fritid og Folkeoplysning, som Parkforvalter, hvor hun har ansvaret for kommunens boldbaner. Er uddannet groundsman i 2012.

Knud Høgh-2
Knud Høgh Rasmussen
Kasserer

Knud er entrepriseleder i afd. Grønprojekt i Kolding kommune. Ansvar for klip af alle typer af græs i kommunen, ukrudtsbekæmpelse, mm. Uddannet jordbugstekniker – speciale plantenæring.

Ham selv (2)-3
Erik Johnsen
Sekretær

Erik er ansat i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Park & Natur som Parkforvalter. Jeg er ansvarlig for de udendørs idrætsanlæg, herunder Aalborg Stadion.

brian1

Brian Vindahl
Bestyrelsesmedlem –

Brian har pt. orlov.

Brian er ansat som souschef i Helsinge Hallerne, med ansvaret for pleje af små 200.000 m² græsbaner. Brian er uddannet groundsman i 2018.

Lars

Lars B. Olsen
1. suppleant

Lars er ansat som Head Grounds-
man på Lyngby Stadion med ansvar for alle boldbaner. Lars er uddannet groundsman i 2013.

IMG_1273 Slagelse Kommune

Sten Bartelsen
2. suppleant

Sten er ansat i Slagelse Kommunes Entreprenørservice som Teamleder for drift af kommunens idrætsanlæg. Sten er uddannet groundsman i 2013.

Henri

Henri B. Poulsen sponsorrepræsentant

Henri er produktchef for sport og anlæg hos Semenco. Han er sponsorernes repræsentant i GAD´s bestyrelse i 2020 og
2021.

E-mail: hbp@semenco.dk