06 maj 2020

Covid-19 spørgeundersøgelse

Den 27. april udsendte GAD en spørgeundersøgelse til foreningens medlemmer om driften under Covid-19. Der kom 52 besvarelser fra 45 kommuner/stadions. Nedenfor kan du se resultatet af spørgeundersøgelsen. Resultaterne stammer fra perioden 27. april til og med 5. maj. GAD takker for den fine tilbagemelding fra jer.  

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Hvor mange dage har driften været lukket?

Dato for lukning

(Der var 29 besvarelser på dette spørgsmål).

Har lukning haft betydning for banernes standard?

Der var 14 kommentarer, hvoraf de fleste betragter lukningen som et gode, da banerne har haft ro og der har været bedre tid til at efterså og gødske. Fire svar nævner, at det er gået ud over forårsklargøringen og arbejder er blevet udsat eller neddroslet på grund af mindre bemanding.

Holder I opstregningen vedlige?

Har I lavet tiltag for at begrænse adgangen til anlæggene?

Der kom 22 kommentarer, hvoraf de fleste nævner, at der er blevet skiltet og mål er blevet sammenlåst. Der er blevet afspærret med minestrimler og sat hegn op på enkelte anlæg.

Kunstgræs har været aflåst i nogle kommuner andre har ikke haft aflåst og brug har været tilladt for grupper under 10 personer. Klubber og skoler er blevet informeret om situationen. 3 svar nævner, at der har været daglig kontrol og runderinger på anlæg af driften, SSP i samarbejde med politiet for at kontrollere brugen.

Har aflåsning af baner medført utilsigtet brug?

57 % af svarene har ikke haft utilsigtet brug af anlæg. 33 % har haft utilsigtet brug i nogen grad, men ikke med de store konsekvenser. 4 % svarer, at der har været betydende hærværk, låse er blevet brudt op og afspærringer ødelagt (3 kommuner i Københavnsområdet. Disse kommuner er dog forskellige fra de kommuner, der svarede at de havde haft daglig kontrol af anlæg i det forrige spørgsmål).

Har I lavet tiltag for alene at sikre skolebrug?

Der var enkelte kommentarer til dette spørgsmål. En enkelt kommune nævner, at alle anlæg inklusive skolebaner er lukket indtil den 10. maj. Ellers har skolebrug været tilladt og enkelte har kridtet baner op.