09 dec 2020

Det er vigtigt at ruste groundsmen til de nye teknologier

I Sønderborg Kommune startede driften med de første robotplæneklippere for 8-9 år siden. I dag har kommunen 52 robotplæneklippere. Her fortæller Distriktsleder Lars Andersen om, hvordan de bruger robotterne i driften og hvorfor han mener, at groundsmanuddannelsen skal opruste med mere viden om de nye teknologier.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD. Foto Lars Andersen

I Sønderborg Kommune har de 40 idrætsanlæg på i alt 70 ha. Distriktsleder i Service og Ejendomme, Lars Andersen har ansvaret for haller og udeområder og han bestiller Park og Vej til at drifte boldbanerne. Lars har også ansvaret for implementering af robotter i driften.  

Hvilke typer af robotter har I?

Alle vores robotter er af typen Husqvarna. Vi har prøvet en lidt større robot på demo, men vi synes, at den lavede spor i græsset. Vi har 20 robotter, der kører på boldbaner. Vi bruger typisk robotterne ude i yderområderne, hvor der er meget transporttid med de store græsklippere for Park og Vej. De resterende 32 robotter kører i Augustenborg Slotspark, ved plejecentre, sundhedshuse og skoler.

Hvilke erfaringer har I fået med robotterne?

Vi sætter robotterne op i et tæt samarbejde med boldklubberne. Klubberne har selv tilsyn med dem og skal skifte knive på dem i sæsonen. Om vinteren tager Service og Ejendomme, Park og Vej, robotterne ind og laver service på dem. Vores samarbejde med klubberne funger godt, fordi klubberne tager ejerskab over robotterne og de får dem til at fungere.

I Augustenborg Slotspark har vi 9 robotter. Her har vi en aftale med nogle hundeluftere om at tilse robotterne. Det fungerer også fint, da hundelufterne på lignende vis som klubberne har taget ejerskab over robotterne og holder øje med dem, når de lufter deres hunde.

Vi sætter ikke robotter op i tæt bebyggede områder eller skoler, hvor der er meget aktivitet. Det gør vi ikke, fordi vi har erfaret, at spillerne slukker for robotterne og får dem ikke sat i gang igen. Så får robotterne ikke klippet det areal, de skal.

Hvad siger brugerne til klippekvaliteten?

De er tilfredse. Der er ikke nogen, der har et ønske om at gå tilbage til alm. klipper. Hvis kniven bliver skiftet hver 3-4 uge, så er klippet lige så godt, som det Vej og Park kan klippe med de store maskiner. Der kan være noget synsmæssigt, at man kan se, hvor hjulene fra robotten har kørt, men banerne er fine at spille på.

Har I lavet økonomiske beregninger på driften af robotterne?

Ja, det har vi og tilbagebetalingstiden er ca. 1,5-2 år på robotterne vi har i parker og ved plejecentre. Robotter på boldbaner har en tilbagebetalingstid på 2-3 år.

Hvilken rolle tror du robotplæneklippere kommer til at spille i fremtiden?

Det er fremtiden. Blandt andet fordi robotterne er Co2 neutrale. Her i Sønderborg Kommune er det vedtaget, at vi skal være Co2 neutrale i 2027 og det er lige om lidt. Robotterne er her en vigtig brik i at kunne nå vores mål om at være Co2 neutrale.  

I fremtiden tror jeg, at de nye teknologier få stor betydning for driften. Derfor mener jeg, at det er meget vigtigt, at der kommer mere med robotter og andet ny teknologi ind i groundsmanuddannelsen. Det er afgørende, at de danske groundsmen er klædt på til de fremtidige opgaver.

Nu sidder jeg her foran pc-en og ser ind i logbogen for flådestyringen. Herfra kan jeg se, om alt er ok og jeg kan styre robotterne i grupper og hæve og sænke klippehøjden alt afhængig af vejrforholdene og årstiden. Jeg tror, de nye teknologier giver os mulighed for at passe græsset langt bedre end vi kunne førhen.