09 maj 2018

Det giver mere mening

Carsten Krogh Jensen (th) er groundsmanelev i Mariagerfjord Kommune. Han kom ind i faget ved et tilfælde. Til september afslutter han uddannelsen. Her på bagkanten af forløbet har jeg sat ham stævne for at høre, hvorfor han valgte som han gjorde og hvilken betydning det har haft for ham? På billedet diskuterer Carsten vækstlag og rodvækst med Jonathan Smith, Geoturf Consulting, England (Foto Asbjørn Nyholt).

Af Karin Normann, sekretariatet, GAD

Hvor hørte du første gang om groundsmanuddannelsen?

Det gjorde jeg via en kollega i kommunen, som var ved at uddanne sig til groundsman. Oprindelig gik jeg egentlig på fortove, men ved kommunesammenlægningen blev jeg spurgt, om jeg ikke ville ind på Hobro stadion og passe græsset. Det sagde jeg ja tak til. Jeg har altid haft interesse for maskiner, så det passede mig fint. Tidligere kørte jeg lastbil og jeg har også arbejdet i landbruget.

Hvorfor valgte du at gå i lære?

Jeg kom jo stille og roligt ind i arbejdet med græsset på stadion, så det var arbejdet, som skubbede til mig. Så kunne jeg se, at her var der en god mulighed for at få en uddannelse. I dag er jeg hovedsagelig på Hobro Stadion, men hjælper også til ude på breddebanerne i kommunen, hvis der er behov. Vi har ca. 50 baner at drifte.

Det, der særligt fanger mig ved arbejdet, er problematikkerne under græsset nede i vækstlaget. Jeg synes, det er spændende at anlægge nyt og lave vækstlag, som fungerer. Det er jo ikke altid det lykkes lige godt, da det er naturen vi arbejder med. Det er en udfordring for mig.

Hvad har det betydet for dig?

Det har givet mig et personlig løft. Jeg har fået mere selvtillid. Det har også givet mig en større tilfredshed og glæde ved mit daglige arbejde. Nu ved jeg, hvorfor jeg skal lave de ting, jeg går og laver. Tidligere kunne jeg godt køre lidt rundt og tænke, hvorfor skal jeg gøre det her og kan det passe, at det tager så lang tid? Alting giver bare mere mening, når du kender baggrunden for dit arbejde.