14 aug 2018

Dræn fra luften

Den usædvanlige varme og tørre sommer har udfordret driften mange steder, men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. I den knastørre sommer viser droner sig nu at være et godt redskab til at finde dræn fra luften.

Af Karin Normann, Sekretariatet GAD

Billedtekst: På boldbanen til venstre ses tydeligt de ca. 40 år gamle lerdræn, der ligger diagonalt på banen. Der, hvor drænene ligger, fremstår jorden lysere i farven end den resterende jord. På banen til højre i billedet var jeg i tvivl om, det kunne være rigtig, at der blot lå 4 strenge på tværs af banen, fortæller Parkforvalter Christina Hoff, Odense Kommune. Med dronebilledet fik vi bekræftet, at det er sådan (dræn ved røde pile). Billede taget med drone i ca. 100 m højde den 2. juli 2018.

I Odense Kommune har de deres egen drone, som løser flere forskellige opgaver fra luften. Jeg har spurgt Parkforvalter Christina Hoff, hvilke opgaver hun bruger dronen til?
”Jeg bruger dronen i forbindelse med Events. Her overflyver vi det pågældende areal inden, under og efter arrangementet. På den måde registrerer vi bl.a. slidområder og opståede skader. Der ud over bruger jeg også dronen til at registrere dræn på boldbaner. Da jeg startede i Odense Kommune, havde vi kun de gamle drænkort på papir og materialet var langt fra fyldestgørende. Jeg valgte at få digitalisere de kort, vi lå inde med. Nu bruger jeg dronen til at lave kontrol af drænplaceringer, da de gamle kort nogle gange kan se besynderlige ud”.

“Andre steder mangler vi simpelthen helt drænkort og her kan vi så få registreret drænene fra bunden af. På den måde bliver vores arbejde med reparationer af dræn langt mere kvalificeret. Vores digitale drænkort er et rigtig godt hjælpemiddel i dagligdagen. Jeg kan kun anbefale andre kommuner at få lagt gamle drænkort ind i et system”, afslutter Christina.

Du kan se Christinas drænkort på boldbanerne ved at følge linket nederst i denne artikel. Når du kommer ind på kortet, skal du gøre følgende: I menuen til venstre klikker du på den lille trekant ud for: “Parker og grønne områder”. Herefter vinger du finkanten af ved “Drænkort, Boldbaner”. Nu kan du zoome ind og se drænkortene. Linket til siden kommer her