17 jun 2019

Efter ulykken i Gug

Den 1. marts 2019 blev en 10-årig pige dræbt i en tragisk ulykke ved Gug skole ved Ålborg. Jeg har spurgt en række kommuner, hvilken betydning ulykken har haft for dem og om de har ændret arbejdsgange og adfærd siden ulykken.

Foto: At arbejde med en armklipper påmonteret traktoren kræver fuldt fokus fra traktorføreren, foto Thomas Jørgensen

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD


Per Kirkegård, groundsman elev, Halsnæs Kommune

Har I ændret arbejdsgange og adfærd siden ulykken i Gug?

Ja, det har vi. Vi er i gang med at tjekke vores maskinpark. Vi var faktisk allerede i gang med det, da ulykken skete i marts. Vi havde en nærdødsulykke selv sidste år. Det var i forbindelse med, at vi brugte en klingeskærer til at beskære en hæk, at det var lige ved at gå galt. Vi beskar en hæk hen mod en sti og idet traktorføreren kører fri af hæk-hjørnet kommer der en skolepige cyklende med musik i ørerne. Hun hører ikke klingeskæreren. Hun drejer så heldigvis den modsatte vej væk fra traktoren, men det var meget tæt på, at maskinen havde ramt hende. Jeg er tillidsrepræsentant og sammen med sikkerhedsrepræsentanterne har vi stillet krav til ledelsen. Nu udfører vi kun dette arbejde med 2 mand ellers bliver arbejdet ikke udført. Medarbejder nr. 2 står i dag på hjørnet og holder øje med, om der kommer personer forbi på stien.

Vi kører jo også med kæmpeklippere på skolebaner. Førhen kørte vi selvom, der var børn på banen. Det er slut nu. Hvis der er børn og voksne beder vi dem om at flytte sig væk fra banen. Hvis det ikke er muligt for eksempel når en lærer lige har startet et hold rundbold, så kører vi væk. Vi sender en mail til klubben eller skolen og oplyser dem om, at vi ikke har klippet græsset på grund af, at der var personer på arealet. Græsset bliver så ikke klippet før næste gang vi kommer.


Lars Kvistgaard, Norddjurs kommune

Har I ændret arbejdsgange og adfærd siden ulykken i Gug?

Nu har jeg ikke lige hørt om den ulykke, du snakker om. Her hos os klipper vi kun græs på skoler, vi ordner ikke læhegn og beplantninger. Vi oplever dog tit, at det er svært at få børn og voksne til at flytte sig, når vi kommer for at klippe græsset. Vi informerer skoler og institutioner om, at maskinerne er farlige og at de skal holde afstand, men det er ligesom, de glemmer det, når der er gået et stykke tid.

Der kan sagtens springe en sten ud fra klipperen, når vi er i gang med at klippe græsset. Vi har også oplevet, at børnene synes, at det kan være sjovt at løbe ind foran maskinerne bare for at få dem til at stoppe. De har ikke fornemmelsen af, at maskinerne er farlige. Så sikkerhed er en meget vigtig problematik.


Brian Vindahl Hansen, Groundsman, Helsingehallerne

Har I ændret arbejdsgange og adfærd siden ulykken i Gug?

Ja, det har vi. Det er blevet fast procedure, at vi altid kontakter pedellen på skolerne, inden vi kommer og klipper græs. Pedellen skal sørge for at give beskeden videre til skolernes personale, så de er orienterede. Samtidig prøver vi også i videst muligt omfang at være derude på banerne kl. 7, før børnene møder ind i skolen. Hvis der er børn på banerne, kører vi ikke.

Der kan godt være nogle enkelte lærere, som er frustrerede over, at vi kommer og ødelægger planlægningen, men jeg synes, vi oplever meget stor forståelse for vores arbejde. Vi har også snakket om at lave nogle skilte, som vi kan sætte op, når vi kommer derud og skal klippe. Vi har ikke gjort det endnu, men hvis vi oplever, at vi ikke kan holde børnene væk, så vil det være næste tiltag.


Charlotte Fredsgaard, Driftsleder, Entreprenørservice, Kalundborg Kommune

Ja, jeg har hørt om ulykken, men det har ikke givet anledning til ændringer hos os. Hvis der sker noget så forholder vi os til den konkrete situation. Jeg synes dog, det er vigtigt, at vi taler om det, der sker.

For nogle år siden var der en voldsom arbejdsulykke i forbindelse med pumpning af traktordæk. Vi har eget værksted og ulykken gav anledning til, at vi i samarbejde med AT, ændrede procedurer ved pumpning af dæk.

Vi har en del arbejder i institutioner, bl.a. med græsklipning, men også mindre anlægsprojekter.  Her kan det selvfølgelig være problematisk at holde børnene væk, men det løses som regel uden de store problemer ved dialog. Ofte er børnene bare meget interesserede i, hvad vi laver og vil gerne se på maskinerne, specielt hvis det drejer sig om anlægsprojekter, hvor vi anvender større maskiner. Her tager vi en snak med børnene, lader dem se maskinerne, forklarer hvad vi skal lave og fortæller, at det er vigtigt, at de ikke er i området, når vi arbejder.

Her hos os registrerer vi alt, der sker, vel vidende, at det måske ikke ser så godt ud i statistikkerne. Vi registrerer alle skader af hensyn til medarbejderne også de små ting, som f.eks. et vrid i anklen, som umiddelbart ikke virker voldsomt. Så ligger alt klar i systemet, hvis det viser sig at volde problemer senere. Så kan sagen bare tages op. Vi har også en klar holdning til, at man ikke får skæld ud, hvis der sker noget. Det kan ske for os alle.