20 mar 2023

En verden af muligheder

Vidste du, at lærlinge/elever har gode muligheder for at komme til udlandet og prøve kræfter med deres fag? Som arbejdsgiver kan du være med til at give din lærling/elev en oplevelse og læring for livet ved at lade dem rejse ud via OPU udstationering (Oplæring i udlandet). Lærlingen får en del af deres oplæringsperiode hos en udenlandsk virksomhed og du kan som arbejdsgiver få refunderet udgifterne hertil via AUB-midler (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Foto: Hvis du som lærling eller elev kunne tænke dig at blive udstationeret i udlandet under din uddannelse, så kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med processen i pjecen ”Oplæring i udlandet – information til lærlige og elever, som du finder her
Der er også udarbejdet en pjece med information til arbejdsgiveren, som du finder her

Af Marie Vingaard Bové, Projektkoordinator, AMU Nordjylland.

En win-win mulighed for alle parter

Fordelene ved et oplæringsophold i udlandet er mange – for både lærling og arbejdsgiveren:

  • Lærlingen får internationale kompetencer, ikke mindst kulturforståelse og sprogfærdigheder
  • Lærlingen udvikler modenhed og selvstændighed
  • Lærlingen får oplevelser og erfaringer med andre arbejdsredskaber og -metoder og med arbejdspladskulturen i andre lande
  • I sæsonbetonede virksomheder kan oplæring i udlandet være med til at sikre elever/ lærlinge opgaver i perioder, hvor der er mindre arbejde i Danmark
  • Tilbud om oplæring i udlandet gør lærepladsen mere attraktiv

Hvad kræver det for at komme i gang med en udstationering?

Jo, først og fremmest skal din lærling have mod på og lyst til at komme afsted. Dernæst skal du som arbejdsgiver også kunne se fordelene ved det. En forventningsafstemning omkring udbyttet af udstationeringen er også en rigtig god ide. Skal det primært være en generel udvidelse af lærlingens internationale branchekendskab eller er der specifikke teknologier eller arbejdsområder, der kunne være relevante for både lærlingen og den danske virksomhed at stifte bekendtskab med? Sådanne overvejelser kan også hjælpe med at definere hvilken type udenlandsk virksomhed, der skal skabes forbindelse med – og hvor i verden.

Dernæst skal den rette udenlandske samarbejdspartner findes. Her kan der trækkes på både virksomhedens eller lærlingens eget netværk, leverandørers netværk, evt. udenlandske moder- og datterselskaber, erhvervsskolernes netværk osv.

Det formelle

Der skal laves en ”trepartsaftale” mellem den danske arbejdsgiver, virksomheden i udlandet og lærlingen om arbejdsopgaver og løn- og arbejdsforhold. Denne skal indsendes til AUB for at oprette lærlingen i OPU-ordningen.

Arbejdsgiveren i Danmark bibeholder det fulde uddannelsesansvar under udstationeringen, ligesom de også har ansvar for at lærlingen modtager en samlet løn, der svarer til normal dansk lærlingeløn under udstationeringen. I praksis står erhvervsskolernes internationale koordinatorer og virksomhedskonsulenter klar til at hjælpe med det praktiske ligesom det faglige udvalg også kan være en god sparring ift. læringsmål.

Dansk arbejdsgiver afholder udgifter ifm. udstationering og AUB refunderer udgifterne forbundet med udstationeringer af mindst en måneds varighed (ekskl. rejsedage). Følgende typer af udgifter kan refunderes:

  • Lønudgifter (evt. forskel i den udenlansk betalte løn og den overenskomstmæssige danske)
  • Elevens/lærlingens rejseudgifter til/fra udstationeringsstedet og i forbindelse med skoleophold/ferie i Danmark
  • Elevens/lærlingens flytteudgifter til/fra udstationeringsstedet
  • Der refunders ikke udgifter til visum, opholdstilladelse mv.

I kan læse mere om mulighederne i OPU på Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) hjemmeside her eller tag fat i din erhvervsskoles OPU-koordinator.

Hvad er AUB midler?

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler en række tilskud til offentlige og private arbejdsgivere, der betaler løn til deres elever og lærlinge under skoleophold og uddannelse.

Erhvervsskoler kan også få tilskud til skoleophold samt for at oprette lærepladser i udlandet (Kilde: Virk.dk).