25 mar 2021

Erfaringer med GAD´s testudstyr til boldbaner

Sidste efterår investerede GAD i spritnyt testudstyr til test af boldbaner. Udstyret kan lejes af GAD´s medlemmer, så medlemmerne selv kan måle boldrul, planhed, hårdhed og meget andet på deres egne baner. Her i artiklen fortæller groundsman Alex Moreno, Næstved kommune, om at bruge testudstyret for første gang.

Tekst og foto af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Billedtekst: Groundsman Alex Moreno, Næstved Kommune, var den første til at prøve GAD´s testudstyr. Udstyret kan lejes af GAD´s medlemmer. Her er Alex ved at sætte Fieldtesteren op på en kunstgræsbane. Det gøres hurtigt og enkelt vi mobilen, der følger med testeren.

Hvorfor valgte du at prøve GAD´s testudstyr?

Når jeg går ind på en græsbane, så registrerer jeg helt ubevidst alle mulige ting om græsset. Er det i trivsel, er det velgødet, hvordan er klippet osv. Det sker ikke på samme måde på en kunstgræsbane. Selvfølgelig kan jeg se, om der er infill nok og om stråene ligger ned, men ellers ser jeg bare plastic. Det visuelle kan jeg ikke bruge på samme måde på kunstgræs. Her har jeg brug for at få nogle data på kvaliteten af banen. Det kan jeg bruge GAD´s testudstyr til. Før GAD købte udstyret havde jeg faktisk selv forhørt mig om prisen på udstyret. Jeg fik en pris på næsten 200 000 kr., så det er meget dyrt at købe. Det har vi ikke råd til i Næstved Kommune. Derfor slog jeg til med det samme, da jeg så, at GAD havde investeret i det. Det er virkeligt billigt for os medlemmer at leje udstyret. Det koster 2.500 kr. for at leje hele testpakken. Hertil kommer fragten, som du selv betaler. Testpakken består af en rampe til at måle boldrul, en 3 m lang retskinne til at måle planhed, infill-måler til kunstgræs samt en Fieldtester, hvor du kan måle banens hårdhed og spilleegenskaberne støddæmpning, affjedring og deformering.

Hvornår er en kunstgræsbane udtjent?

I Næstved Kommune har jeg ansvaret for plejen af 4 kunstgræsbaner. Jeg får ager til spørgsmål om, hvornår banerne skal udskiftes. Det spørgsmål, synes jeg, er meget svært at svare på.  Det koster mange penge at udskifte en kunstgræsbane, så det er ikke bare noget, vi lige gør. Jeg vil gerne bruge GAD´s testudstyr til at få nogle data på kvaliteten af vores kunstgræsbaner. På den måde kan jeg følge nedslidningen af banerne og vi kan komme med en langt mere kvalificeret bedømmelse af banernes tilstand. På den måde forventer jeg, at det bliver nemmere at afgøre, hvornår en bane er udtjent og bør skiftes.

Er det svært at bruge udstyret?

Nej, Fieldtesteren er meget nem at gå til. Der følger en manual med, så du kan se, hvordan du skal bruge den og på YouTube ligger der en lille film om, hvordan man gør. Den finder du her

Der er ganske få trin du skal igennem for at sætte testeren op. Det afgørende er, at du allerførst vælger om du skal lave test på kunstgræs eller på græs. Herefter vælger du om du vil følge FIFA´s test eller ej og hvor mange zoner du vil lave testen i.

Når du måler bliver målingerne automatisk gemt i testeren hukommelse og du kan styre det hele fra mobilen, der følger med. Når du er færdig med at måle, kan du overføre målingerne til din pc. Husk altid at første måling ikke må tælle med i bedømmelsen, den skal du kassere.

Hvordan greb du testen an? 

Vi var to mand til at lave testen. Det er nødvendigt, når du skal lave boldrul. Det tog os 2 timer at lave boldrul, måling af infill samt at bruge Fieldtesteren i 7 zoner på hver bane. På tegningen nedenfor kan du se, hvor vi havde placeret de 7 zoner. På den måde fik vi testet banerne både i de zoner, hvor der er mest spil og trafik ind og ud af banen og i de zoner, hvor banen er mindst belastet. Det var interessant at se forskellen mellem zonerne indenfor banerne.  

Alex Moreno valgte at teste kommunens 4 kunstgræsbaner i 7 zoner. På billedet kan du se zonernes placering. Zone A er den zone, hvor al trafik foregår ud og ind af banen. Zone F er den mindst belastede zone.

Hvordan vil du bruge testudstyret fremadrettet?

I de kommende år vil jeg teste vores 4 kunstgræsbaner én gang om året. Jeg vil teste på det samme tidspunkt hvert år. Lige nu har jeg kun et datasæt fra det første år. Jeg glæder mig rigtig meget til at lave testen igen til efteråret. Så kan jeg begynde at sammenligne datasættene og se, hvordan banen ændrer sig over tid og om vi skal lave ændringer i plejen. Det bliver så spændende at følge med i udviklingen.

Er du interesseret i selv at prøve testudstyret er du velkommen til at kontakte groundsman Alex Moreno (e-mail: amo300879@gmail.com – mobil: 2545 0200). Han giver også indlæg ved GAD´s uge 38 seminar i september måned. Her medbringer GAD testudstyret og der er mulighed for at prøve udstyret, sammen med Alex.