09 dec 2020

Erfaringer med hedvand til ukrudtsbekæmpelse på kanter af kunstgræs

Kan jeg bruge hedvand til ukrudtsbekæmpelse på kanter af kunstgræsset? Dette spørgsmål stillede Entrepriseleder og groundsman Christina Hoff, Odense Kommune sig selv og satte et forsøg igang.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD, Foto Christina Hoff.

Christina Hoff fortæller: Jeg valgte en gammel kunstgræsbane med SBR gummigranulat, som havde store problemer med ukrudt i kanterne. Jeg startede forsøget i august måned i år sammen med vores entreprenør. Vi har nu behandlet 3 gange med en måneds mellemrum. Vi har brugt en håndholdt lanse, hvor man går i samme hastighed som med en gasbrænder.

De første behandlinger er gået godt. Vi har ikke set skader på hverken tæppet eller infillet. Der kommer dog nogen genvækst fra ukrudtet, så det kræver flere behandlinger. Vores antagelse er, at hvis der er meget ukrudt, skal vi behandle 6 gange det første år. Hvis vi får ukrudtet godt i bund, vil vi måske kunne halvere behandlingerne de efterfølgende år. Vi må se om vores antagelse kommer til at holde stik (Se foto nedenfor).

René Pyrmont Mortensen, Driftsleder, OK Nygaard

I samarbejde med Odense Kommune har vi prøvet hedvand på en kunstgræsbane med SBR gummigranulat og indtil videre ser det lovende ud. For at få en hård blanchering af ukrudtet er det vigtigt, at anlægget varmer vandet op til 96-98 grader. Hvis vandet kommer ned på 70-80 grader, har behandlingen ikke nogen effekt.

Lige nu har vi et anlæg til hedvand, men metoden bliver efterspurgt af flere og flere også små private virksomheder, som har fået øjnene op for de klimamæssige fordele ved hedvand. En anden stor fordel er, at man med hedvand kan komme helt tæt på buske og træer. Det giver os mulighed for at bruge metoden op og ned ad kanter på bede og hække.

Har andre kommuner prøvet metoden?

Inspireret af Christinas Hoffs historie tog jeg en tur rundt i landet for at finde ud af, om andre kommuner har erfaringer med at bruge hedvand til ukrudtsbekæmpelse på kanter af kunstgræs.

Sten Rasmussen, Drift konsulent, Københavns Kommune fortæller:

Københavns Kommune har brugt hedvand til bekæmpelse af ukrudt i 4 år. Vi bruger metoden der, hvor plasticbelagte hegn støder op til græsbaner. Vi behandler 2 gange om året. Det optimale ville nok være, at lave behandlingen en gang i kvartalet, så man laver en behandling på så små planter som muligt, men lige nu har vi kapacitet til 2 behandlinger og vi kan holde ukrudtet fornuftigt nede.

Vi har ikke set skader på tæppet og infillet. Derimod synes vi, at metoden virker længere og bedre end at gasbrænde ukrudtet. Behandlingen med hedvand tager hele planten. Der er dog store udgifter forbundet med indkøb af udstyret.

Lars Olsen, Head groundsman, Lyngby Stadion

Vi har købt en hedsvandsrenser, som vi bruger til flere forskellige opgaver. Ukrudtsbekæmpelse ved hegn, på fortove og stier og vi skulle også kunne bruge den til afrensning af graffiti. Vi har prøvet maskinen en enkelt gang inde på stadion, hvor vi har nogle baner med kunstgræs på kanten af græsset. Ved dette ene forsøg, så vi ingen skader på kunstgræsset. Græsplanterne nedvisnede, men de kom hurtigt igen. Så der skal behandles flere gange. Vi kan selv justere temperaturen, hvortil vandet varmes op og vi kørte med 98 grader.

Vi har hedvandsrenseren på en trailer, som vi spænder efter en gator. Der er 30 meter ledning, så vi kan komme ind mange steder. Jeg kan se, at det er vigtigt, at man ikke er for hurtig og holder lansen for højt for at få den bedste effekt på ukrudtet. Man skal lige være opmærksomme på vægten af vognen, inden man kører ind på et areal, hvis man har nogle følsomme områder.

John Larsen, Groundsman, Ålborg Stadion

Her på Ålborg Stadion bruger vi hedvand omkring kunstgræsbanearealet, hvor vi har en kørevej. Tidligere hyrede kommunen en entreprenør, som behandlede med varmt vand og kokosskum. Metoden virkede fint, men der er noget økonomi i det og kommunen har nu købt sin egen maskine til hedvand og det er billigere for os.

Min erfaring med hedvand er, at det varme vand blancherer ukrudtet og det kræver flere behandlinger. Effekten af behandlingen tror jeg afhænger af årstiden og hvor svækkede ukrudtsplanterne er. Vi har set, at ved rimfrost virkede behandlingen bedre end ved 10 grades varme.

Pia Rymer Elsborg, Driftsleder, Frederiksberg Kommune

Vi har en hedvandsmaskine i kommunen og vi har prøvet det en enkelt gang på kanterne af kunstgræsset. Vores umiddelbare indtryk er, at det ikke skader tæppet og infillet. Vi var egentlig i gang med at oplære vores mænd i brug af maskinen, men så kom Corona og arbejdet blev sat i bero. Jeg synes, det giver god mening at gøre det og vi har en teori om, at det virker, men som sagt har vi kun prøvet det en enkelt gang.

Hvad siger entreprenøren og forhandleren?

Ronnie Jensen, Danjord, fortæller, at de har et hedvandsanlæg, men han har ikke prøvet det til ukrudtsbekæmpelse på kunstgræs. Jan Lyngemark fra Unisport har ikke hørt om nogle skader på kunstgræs i forbindelse med bekæmpelse af ukrudt ved kunstgræsbaner. Kunstgræsfibrene er så stærke i dag, så jeg tænker, at hvis det ikke er en langvarig påvirkning, man påfører kanterne, så vil SBR gummigranulat og kunstgræsfibre kunne klare det, men det er jo altid godt at lave en prøve, afslutter Jan Lyngemark.