14 aug 2018

Et godt greb

I bydelen Vollsmose i Odense, ligger fodboldklubben B 1909. Her arbejder Johnny Svane som inspektør. Jeg har sat Johnny stævne, for at lære tips og tricks til, hvordan klubben nemt og enkelt støtter op om kommunens pleje af boldbanerne, for som Johnny siger: ”Vi vil jo gerne have en god bane”.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

B 1909 har ca. 325 medlemmer og klubben ligger i Danmarksserien med deres herrehold. Johnny Svane er inspektør for anlægget, som foruden de 8 boldbaner huser en 10 år gammel kunstgræsbane, tennisanlæg samt en indendørshal.

325 medlemmer lyder måske ikke af meget, men ud over klubbens egne medlemmer bruges anlægget flittigt af områdets skoler og boligkvarterets børn og unge, som løber til, når de har fri. De sidste 10 år har klubbens kunstgræsbane konstant været lejet ud til de omkringliggende fodboldklubber, så anlægget bliver godt brugt.

På mælkebøttejagt

Odense kommune står for plejen af banerne. Opstregning, vanding, bekæmpelse af muldvarpe står klubben dog selv for. Johnny fortæller: ”Når vi kan afse tid til det, fjerner vi selv mælkebøtter og tidsler manuelt. Vi vil jo gerne have en god bane og det vil vi gerne bidrage til”.

”Vi bruger en gravegreb til at løsne jorden omkring en mælkebøtte eller en tidsel. I starten prøvede vi at bruge et mælkebøttejern, men roden knækkede ofte for os, så planterne voksede igen fra rodstumpen. Vi har langt bedre erfaring med at bruge greben”. Johnny viser, hvordan han let løsner jorden omkring en mælkebøtte ved at vippe forsigtigt med gravegreben, så planten løsner sig fra jorden og nemt kan trækkes op med den anden hånd. ”Roden efterlader et hul på størrelse med en lillefinger. Når vi går rundt, har vi derfor en spand med topdressing og forspiret frø med. På den måde kan vi nemt sprede lidt topdressing i pletten og træde hullet til med lette tråd med foden. Græsfrøet forspirer vi i spanden i vores fyrrum”, fortæller Johnny.

Og Johnny fortsætter: ”Som fortalt søger områdets børn og unge ofte mod boldbanerne, når de har fri. Det slider naturligvis på græsset. Vi forsøger derfor at dæmme lidt op for nødigt slid på banerne. Inden sommerpausen fjerner vi som regel alle mål for at signalere ferie. Vi tager de små 5-mandsmål ind i hallen, det er nemt og hurtigt gjort. De store 11-mandsmål tager vi som regel nettene af og låser sammen”.

Èn for alle

Opvisningsbanen har en særlig status i klubben. ”Vores unge synes det stort, at få lov til at komme ind og spille på opvisningsbanen. Jeg har den holdning, at opvisningsbanen skal bruges, så meget som vi kan, men med omtanke, naturligvis. De unge får derfor lov til at træne på opvisningsbanen. Jeg sørger for, at de cirkulerer rundt på banen og ikke laver alle øvelser på det samme sted. Det vil naturligvis slide alt for meget på græsset”, fortæller Johnny.

Greb om de unge

Jo mere jeg går rundt på anlægget med Johnny, jo mere går det op for mig, at han er langt mere end en inspektør i almindelig forstand. Der ligger også et stort socialt engagement og arbejde i inspektørrollen. B 1909 er et vigtigt tilholdssted og aktivitetstilbud for områdets grupper af børn og unge, som kommer med vidt forskellige baggrunde og forudsætninger. Og Johnny har snart være i klubben i mange år. ”Jeg synes jeg kan mærke et skred hos de unge, særligt vores U16 hold for drenge, som vi har arbejdet så meget med. De flytter sig og fungerer særligt godt i dag, hvor de kender klubbens ånd og normer”, afslutter Johnny.