09 jan 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

OM:

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Groundsman Association Denmark

Generalforsamlingen afholdes på:

Rønnes Hotel og Restaurant
Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev

Tirsdag den 9. januar 2018 – kl. 17.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
 4. Aflæggelse af regnskab ved kasserer
 5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant, samt revisorer
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne1
 8. Eventuelt

1: Indkomne forslag sendes til formand Holger Boesen på: groundsman11@gmail.com.
Sidste frist for indlevering af forslag er tirsdag d. 26. december 2017.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Jørn Jensen – modtager genvalg
Sten Rasmussen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler Christina Hoff.

Suppleanter på valg:
Henrik Jørgensen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler Lars Olsen, Lyngby

Revisorer på valg:
Carsten Clemmensen – modtager genvalg
Paul Frandsen – modtager genvalg

På bestyrelsens vegne


Holger Boesen
GAD formand

-

Registration for : Indkaldelse til generalforsamling 2018

  Registration Now

  Del denne begivenhed