07 jan 2020

Indkaldelse til generalforsamling i GAD

OM:

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Groundsman Association Denmark

Generalforsamlingen afholdes på:

Rønnes Hotel og Restaurant
Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev

Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 17.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
 4. Aflæggelse af regnskab ved kasserer
 5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant, samt revisorer
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (den 24. december 2019) på formand@groundsman.dk
 1. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Christina Hoff – modtager genvalg
Jørn Jensen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Knud Høgh Rasmussen, Kolding Kommune

Suppleanter på valg:

Lars B. Olsen – modtager genvalg

Revisorer på valg:

Carsten Clemmensen – modtager genvalg
Paul Frandsen – modtager genvalg

På bestyrelsens vegne


Thomas Spuur Jørgensen
GAD formand

-

Registration for : Indkaldelse til generalforsamling i GAD

  Jeg deltager i:

  Temadag T.

  LeMans T.

  Del denne begivenhed