08 jan 2019

Indkaldelse til generalforsamling i GAD

OM:

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Groundsman Association Denmark

Generalforsamlingen afholdes på:

Rønnes Hotel og Restaurant
Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev

Tirsdag den 8. januar 2019, kl. 17.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
 4. Aflæggelse af regnskab ved kasserer
 5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant, samt revisorer
 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på groundsman11@gmail.com.
  Indkomne forslag til dags dato:
  Ændring af kriterier for Groundsman of the Year. I dag kan alle såvel uddannede som ikke uddannede indstilles til prisen. Bestyrelsen har fået et forslag fra Daniel Madsen, Parken, om at ændre kriterierne, så det kun vil være muligt for uddannede at få tildelt prisen.
 8. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Thomas Højgaard Jørgensen – modtager genvalg

Anders Nielsen – modtager genvalg

Holger Boesen – modtager ikke genvalg

Suppleanter på valg:

Mikkel Andersen – modtager ikke genvalg

Revisorer på valg:

Carsten Clemmensen – modtager genvalg

Paul Frandsen – modtager genvalg

På bestyrelsens vegne


Holger Boesen
GAD formand

 

-

Registration for : Indkaldelse til generalforsamling i GAD

  Jeg deltager i:

  Temadag T.

  LeMans T.

  Del denne begivenhed