23 mar 2018

Forebyggende arbejde med spuling af dræn

Odense Kommune har igennem en årrække prioriteret at spule dræn på kommunens boldbaner 2 gange om året for at forebygge problemer med vand og skåne drænsystemerne. Det giver gode resultater.

 Af Karin Normann, sekretariatet GAD

Tidligere var dræn ikke et prioriteret område i Odense kommune. Drænene blev tilset, når der opstod problemer med vand på boldbanerne. Med et stigende pres på drænene og flere skader på ledningerne var det dog nødvendigt at ændre praksis og kommunen iværksatte 2 årlige spulinger af dræn.

Erfaringerne viser nu, at de 2 årlige spulinger mindsker belastningen på drænene og giver færre udgifter til vedligeholdelse. ”Vi kan også se, at det forebyggende arbejde er med til at skåne de gamle ler-dræn, vi stadig har rundt omkring på vores arealer. Når vi hele tiden sikrer, at der er passage gennem rørene, tager vi ganske enkelt presset væk fra de sårbare ler-dræn”, fortæller Parkforvalter Christina Hoff, Kultur og Eliteidræt, Odense Kommune.

Og Christina Hoff tilføjer: ”Umiddelbart kunne man tro, at det giver en merudgift for kommunen med to årlige spulinger af vores dræn, men det tjener sig hurtigt ind i besparelser på vedligeholdelse af drænsystemerne. Når lange strækninger af dræn skal udskiftes, kan det være en bekostelig affære og for os handler det om at vedligeholde de eksisterende dræn så godt som muligt. Jeg kan kun anbefale denne praksis til andre kommuner”, afslutter Christina.

Billedtekst: Her ses spuling af sidedræn ved kunstgræsbanen i Hjallese, hvor der er etableret spulebrønde på alle sidedræn på kunstgræsbanen. Såvel side og hoveddræn spules 2 gang årligt i oktober måned og i april måned.