Bestyrelsesseminar

Bestyrelsen var i uge 7 på seminar på Sandmosen. Seminaret blev brugt til at udarbejde det sidste omkring vores strategiplan for de kommende 3 år og det gav os mulighed for at præsenterer den for dele af sponsorgruppen. Strategiplanen er nu offentliggjort. Du kan læse den her

På seminaret besluttede vi, at bestyrelsen hvert år i uge 5 holder bestyrelsesseminar og påbegynder i samme uge planlægningen af næste uge 2 seminar. Ligeledes vil vi fremover holde én årlig sponsor-temadag, hvor bestyrelsen og sponsorerne mødes for at få en tættere dialog omkring vores samarbejde. I 2019 afholdes sponsor-temadagen den 19. september i Odense. DLF lægger lokaler til sponsor-temadagen.

Studietur til England 2019

Studieturen til England blev udbudt i sidste uge og pladserne blev meget hurtigt udsolgt. Det er virkelig dejligt, at der har været så stor opbakning til turen. Denne tur arrangeres i samarbejde med E. Marker A/S og A/S Havdrup Maskinforretning-Campey Turf Care Systems. Program for dagene finder du her

Da interessen for turen har været stor, er bestyrelsen allerede gået i gang med at forsøge at arrangere næste studietur. Her vil et nyt hold af foreningens sponsorer få mulighed for at være medarrangør og vi hører gerne fra interesserede sponsorer. Vi håber, at GAD´s studieture, vil blive et tilbagevendende tilbud til foreningens medlemmer, så vi over tid får mulighed for at sende så mange medlemmer ud i verden og suge lærdom til sig.

Temadage/ERFA-møder 

I samarbejde med AMU-Nordjylland inviterede GAD til temadag/ERFA-møde i Haderslev torsdag den 7. marts. Her var der fokus på brug af kunstlys. Du kan læse lidt om dagen her

De næste to temadage/ERFA-møder afholdes i Odense. Tirsdag den 29. oktober er emnet vinterklargøring af græsbaner og onsdag den 27. november 2019 vil emnet være vintervedligehold af kunstgræs. Du kan stadig nå at tilmelde dig temadagene. Der ydes refusion efter gældende AMU-regler. Du finder tilmeldingsblanketten her

Uge 2 2020

Udvalget, der skal arbejde med planlægningen af uge 2, 2020, havde sit første møde i Odense fredag d. 1. marts og her blev de først frø sået til det kommende uge 2 seminar 2020. Udvalget arbejder henimod endnu et suverænt uge 2 seminar og vi kan allerede nu løfte sløret for, at der igen vil være fed underholdning

Med venlig hilsen

Thomas Jørgensen

Formand