Formanden på sidelinjen

Årsberetning fra formanden

Velkommen til generalforsamling i Groundsmanforeningen 2022.

Medlems status sidste generalforsamling 216. Medlems status denne generalforsamling 238 medlemmer.

Nye i bestyrelsen

Tirsdag den 21. september 2021 havde vi sidste generalforsamling som blev afholdt på Hotel Vissenbjerg Storkro. På generalforsamlingen blev der valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer nemlig Steffen Søgaard, Lars Vandkjær og mig selv, samt 2 suppleanter Sten Bartelsen og Rasmus Lind. Foreningen fik også to nye revisorer. Det blev Otto Verner Petersen og Kurt Lundsgaard

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os, og havde god energi til at komme i gang med det frivillige arbejde som f.eks. færdiggørelsen af uge 2 seminar.

I Coronas skygge

Programmet var jo lige til at gå til, da det egentlig bare var en kopi af uge 2 fra 2020, der jo blev aflyst pga. Corona, men ikke alting går jo som man lige håber og forventer.

Som alle jo ved så satte Corona igen igen en stopper for programmet, og vi måtte vælge en anden løsning, og vi ville bare ikke aflyse men flytte arrangementet, og det er så det vi nu endelig er i gang med.

GAD´s første æresmedlem

Men Corona skulle vise sig at blive overgået af en meget tung besked. Midt i januar fik jeg den meget triste besked at vores tidligere formand Thomas var alvorlig syg, faktisk så syg at han havde fået at vide, at det kun drejede sig om uger. Jeg tænkte på, hvad vi kunne gøre og kunne ikke slippe tanken om, at gøre ham en sidste god gerning for alt det han havde gjort for både faget og foreningen. Han skulle da være det første æresmedlem af foreningen.

Der blev sammenfattet en tekst til diplomet, og i samarbejde med Karin fik hun hurtigt lavet det, så jeg kunne køre over til Thomas dagen efter.   Jeg havde aftalt med Lars Olsen, at jeg bare kom over til ham, så ville vi ringe til Thomas og høre, om han lige havde lyst til et hurtigt besøg fra Jylland.

Undervejs havde vi også snakket med Ivan Mortensen, og han ville gerne med ind og besøge Thomas og så kunne vi jo støtte os sammen i den svære situation.

Tirsdag den 1. februar kørte jeg afsted, og landede hos Lars ved middagstid. Lars ringede så til Thomas og spurgte, om han havde lyst og mod på et besøg fra to tosser fra Jylland.  Det havde han heldigvis, hvis vi kunne gøre det kort. Ivan, Lars og jeg troppede op hjemme hos ham og hans kone Mette, og jeg fortalte ham, hvorfor jeg var kommet og hvad tanken var med det æresmedlemskab.  Og det blev taget godt imod, og som han sagde, så var det da dejligt, at blive hædret for det, som havde fyldt hans hverdag i mange år.

Onsdag den 2. marts døde Thomas efter kort tids sygdom.  Vi vil nu rejse os og mindes Thomas med et minuts stilhed. Tak.

Thomas blev bisat fredag den 11. marts kl. 13.00 fra Kapellet, Gladsaxe Kirke. Efter bisættelsen inviterede familien på gravøl på Bagsværd Stadion. Det var med Hotdogs og Pepsi MAX, det var lige i Thomas´ ånd

Nye udfordrende tider

Nå men livet går jo videre og foreningsarbejdet er der jo stadigt, og i 2022 havde vi jo også håbet på studietur og messer osv. men det vil vi nu prøve og få i gang igen i 2023.

Men for bare få uger siden holdt vi et teams møde, fordi vi havde udfordringer med kommuner, der havde lukket for kassen, så deres medarbejdere ikke kunne komme afsted.  Alt er jo blevet så meget dyre pga. krigen mellem Rusland og Ukraine, og så ville Mette Frederiksen jo også lige ha et folketingsvalg netop i dag, hvad ligner det .. hun kunne jo godt lige have kikket vores program igennem først.

Uddannelse

Uddannelsen er gået lidt i stå og derfor har DTU lavet en gennemgribende undersøgelse om behovet for groundsmen i Danmark. DTU kom frem til, at der er et behov, og særligt et behov for at fremme kendskabet til uddannelsen, som jo ikke mange kender. Søren Holgersen, som er redaktør af bladet Grønt Miljø var for noget tid siden ud og sige at greenkeeper og groundsmen bare kunne være en del af anlægsgartnerne uddannelsen. Men det mener vi stadig er forkert og derfor har vi svaret ham tilbage med en kommentar i hans blad. Vi vil også til foråret bringe en artikel i grønt miljø, hvor vi kommer med eksempler på, hvad forskellen kan være på faglært og ikke faglært personale, det bliver med folk, der har erfaret, hvad det kan gøre af forskel.

Noget af det der han være i gang i år er, at vi var med som demo fag til SKILLS i Høng sammen med Greenkeeperne, og det var en god oplevelse. Vi fandt i hvert fald ud af, hvor få der kender uddannelsen som Groundsman.  Vi vil være med igen i Fredericia fra 2. til 4. februar 2023 og det er for alle og der er gratis adgang.

Mere bevågenhed af faget

Da jeg blev kontaktet af BT for en kommentar om græstæppet i parken, viste jeg jo ikke, hvad det ville føre med sig. Men man kan godt sige, at det har fået fagets bevågenhed efterfølgende. Der er kommet mange reaktioner rundt omkring fra og faktisk kun positivt.

Selv DBU har fået øjnene op for faget og har jo ansat en mand, der skal have ansvaret for banerne til landsholdene, og de vil nu også gerne samarbejde med os omkring uddannelse og efteruddannelse. Så man kan godt sige, at alt det arbejde, der er gjort de sidste mange år har båret frugt nu, det er vi rigtig glade for.

Kunstgræsgruppen

Kunstgræsgruppen er kommet godt i gang og er pt 17 medlemmer, hvor DBU også har meldt sig ind. Jeg er sikker på, at det vil være et sted, hvor man kan komme og få mange gode råd og høre, hvad andre gør og tænker om kunstgræs. Det er jo igen oppe at vende omkring miljø og skadelige stoffer.

Den 16. september blev der uddannet 5 nye groundsmen og de havde gjort det rigtig flot. De uddannede er Sara Bast, Hjørring Kommune, Jørn Bertelsen, Allerød Kommune, Henrik Poul Lundberg, Brønderslev Kommune, Per Vestergaard, Jammerbugt Kommune, Lars Vandkjær, Hjørring Kommune og Kurt Lundsgaard Egekærslund A/S. De to sidstnævnte med bronzemedalje.

Flere sponsorer

Det var også i år vi valgte at åbne op for den venteliste, der havde været i en lang årrække, for at blive sponsor i foreningen og i den forbindelse vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke alle jer sponsorer, der er her i dag.  Uden jeres sponsorater ville det være svært at have nogen som helst tro på, at vi kunne lave nogle gode arrangementer fremadrettet. Tak.

Sandmosekonen Annie og hendes prins Rasmus skal også have en stor tak for at hjælpe til med dette store arrangement og det gode samarbejde vi har til dagligt.

Tak vil jeg også sige til dig Karin, fordi du holder styr på det meste, og uden din hjælp og tilstedeværelse var jeg nok løbet langt væk, hvor ingen kunne finde mig. Din hjælp er uvurderlig TAK igen.

Tak til de to revisorer Otto Verner Pedersen og Kurt Lundsgaard

Og også en Tak til i andre bestyrelsesmedlemmer

Tak skal der også lyde til alle jer der er mødt op her i dag til generalforsamling.

Ny bestyrelse i GAD

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen i GAD sig. Bestyrelsen ser ud som følgende:

Formand: Karsten Paaske, Vildbjerg Sport- og Kulturcenter

Næstformand: Knud Høeg Rasmussen, Kolding Kommune

Kasserer: Steffen Søgaard, Næstved Kommune

Bestyrelsesmedlem: Lars Vandkjær, Hjørring Kommune

Bestyrelsesmedlem: Jesper Lyngsøe Christensen, Helsingør Kommune

Suppleant: Sten Bartelsen, Slagelse Kommune

Suppleant: Miki Petersen, Skive Stadion

Karsten