Forår

Så landede foråret i kalenderen og det giver med sikkerhed udfordringer rundt omkring i vores fantastiske land. Der er rigtig vådt mange steder og det gør det naturligvis svært at komme ud med klippere og slåmaskiner og oveni hatten er mange nu hjemsendt i 14 dage pga. COVID-19 virussen, hjemsendelse på et tidspunkt, hvor græsset er kommet i vækst og i de 14 dage vil væksten kun blive kraftigere.

Husk at vær opmærksomme på, hvor meget I klipper/slår af ved første kørsel og i det hele taget udvis den største kærlighed, når I får lov at komme på græs igen.

God sæson til alle.

Bestyrelsen

På generalforsamlingen ifm. uge 2 blev bestyrelsen for den kommende tid nedsat. Vi har dog været så uheldige, at Brian Vindahl Hansen har søgt orlov og dermed har vi fået Lasse Filsø ind som en form for konsulent i bestyrelsen. Lasse varetager en del opgaver for GAD. Lasse har ingen stemmeret.

Bestyrelsesseminar

I uge 6 afholdt bestyrelsen seminar på Rønnes Hotel sammen med store dele af sponsorgruppen. På seminaret reviderede vi strategiplanen som du kan læse her. Sammen med sponsorerne snakkede vi arrangementer og her fik vi den opbakning som vi ønskede – tak for det.

Facebook

Endnu en lille opfodring til jer alle om at benytte Facebookgruppen og Facebooksiden. GAD deler her relevante nyheder og arrangementer.

Convid-19 (Coronavirus)

Convid-19 (Coronavirus) har ramt landet hårdt og har betydet, at alle offentlig ansatte udenfor pleje- og sundhedssektoren samt beredskaber er sendt hjem – alle er dog et stort spørgsmålstegn i denne sammenhæng, i hvert fald i vores branche. Hvordan klarer vi udfordringerne på lang sigt? I Gladsaxe kører vi med et ”nødberedskab”, hvor vi har to mand på arbejde i forskellige dele af kommunen for at klare græsklipningen-/slåningen, så vi ikke har en kæmpe opgave foran os, når vi får lov at vende fuldt tilbage til arbejdspladsen.

Arrangementer

Grundet den alvorlige situation som Covid-19 har bragt Danmark i, har bestyrelsen i GAD truffet beslutningen om at aflyse planlagte regionsarrangementer i maj og juni måned.

Vi håber meget, at vi kan afholde det planlagte Uge 38 i Svendborg, hvor store dele af sponsorgruppen har meldt deres ankomst.

 

Pas på jer selv og hinanden derude!

Med venlig hilsen

Thomas Jørgensen

Formand