22 dec 2017

FROSTFRIT MED FJERNVARME

I Kjellerup mellem Silkeborg og Viborg etablerede Kjellerup Idræts Forening, KIF, selv en kunstgræsbane i 2013. Banen er anlagt med banevarme, hvor varmekilden er returvand fra det nærliggende fjernvarmeværk.

Af Karin Normann, GAD

KIF er en gammel klub fra 1907 og for at sikre klubbens overlevelse, blev kunstgræsbanen etableret som en selvejende enhed også kaldet ”Støtteforeningen for kunstgræsbanen på Bjerget”. KIF har i dag ca. 550 medlemmer. Kunstgræsbanen bruges hele året. Om sommeren er det fortrinsvis de små spillere, som bruger banen. De voksne medlemmer foretrækker stadig klubbens græsbaner i vækstsæsonen. Ud over klubbens egne spillere har kommunen lejet banen fast onsdag og fredag og banen lægger også strå til idrætsefterskolen i Levring.

Frivillige hænder

Driften af banen varetages af frivillige hænder. Foruden bestyrelsesmedlem Knud Mogensen, som er formand for baner og klubhus, er der 3 pensionister. ”Vi fejer blade på banen, rydder sne og holder anlægget rent for affald. Det er også os, som klipper græs og hegn rundt om banen. Ca. 1 gang om måneden harver vi banen for at løsne infillet”, fortæller Knud.

En gang om året kommer kommunen og renser banen og lægger nyt infill i.  Det er Knuds erfaring, at det er vigtigt, at banen er fyldt godt op med infill, for at undgå at græsstråene lægger sig ned. Omkring straffesparkspletterne er det vanskeligt at holde infillet på plads, her suppleres med infill og grus.

39 km slanger

I banen ligger der for hver 20 cm en 10 mm varmeslange. Det giver i alt 39 km slanger. Når returvandet fra fjernvarmen har været en tur ude i det nærliggende beboelseskvarter sendes vandet forbi kunstgræsbanen, hvor den sidste varme trækkes ud af vandet af en varmeveksler, inden det kommer tilbage til fjernvarmeværket.

Når banevarmen kører kan banen holdes frostfri op til toppen af stråene. Ved kraftigt snefald vil sneen lægge sig oven på banen. Her kan varmeanlægget ikke tø sneen og den indkøbte traktor med sneskraber må i aktion. Det tager ca. 4 timer at rydde banen, da de er nødt til at dele bane op i to og rydde sneen væk fra midten og ud mod siderne.

Hidtil er banevarmen blevet styret manuelt. Det vil sige, at Knud har sat anlægget i gang ved udsigten til frost. Fremover bliver styringen automatisk efter 2 følere, som er blevet installeret på banen. Den ene føler er placeret 2 m over jordoverfladen. Den anden føler ligger nede i banen lige under græstæppet i det koldeste hjørne på anlægget.

I dag er banevarmen ikke tændt, da spillerne er gået på ferie. I nat var der ca. 2 graders frost og der er stadig rim på overfladen af den sydlige ende af banen, som ligger i skyggen fra tribunen. Resten af banen er tøet af dagens sol. Inde i driftrummet viser de to følere henholdsvis 3,4 graders varme i luften 2 meter over jorden og 3,8 grader nede i banen.

Pris for banevarmeanlægget

Da banen blev anlagt i 2013 løb anlægsudgiften til banevarmeanlægget op i godt 1 million kroner (eks. driftrum, da KIF allerede have et hus til dette). Den store post var levering af rør til bane og fjernvarmerør til stikledning på i alt ca. 890.000 kr. Nedgravning af fjernvarmerør og tilslutningsafgift kostede henholdsvis 52.000 kr. og 96.000 kr. Afsætning af banen før nedlægning af varmeslanger 8. 400 Kr. I alt 1 million og 46 400 kr. Hele anlægget med tribune kostede ca. 4,2 million kroner.

Drift af banevarme

Klubben har årligt ca. 60. 000 kr. i driftsomkostninger til banen. Varmeforbruget afregnes efter MWH. Det gennemsnitlige forbrug i årene 2014-2015 og 2015-2016 var 290 MWH svarende til en udgift på 26.000 kr. Knud fortæller, at det typisk er efter nytår, når spillerne er tilbage efter ferie, at banevarmen er blevet brugt. Det præcise antal dage har Knud ikke opgjort, men hans umiddelbare vurdering er, at det er under 30 dage om året, at banevarmen har været i brug.

Til drift af banen får KIF årligt et tilskud på op til 50.000 kr. fra kommunen. Beløbet svarer til det beløb som andre baner får til indkøb af tømidler. På banen i Kjellerup har der aldrig været brugt tømidler af nogen form. Banevarmen har indtil nu klaret opgaven med bravur – en kunstgræsbane med et frostfrit græstæppe i alle årets måneder.

Billedtekst: Knud Mogensen, formand for baner og klubhus i Kjellerup Idræts Forening, har indtil i år styret banevarmen manuelt. Fremover bliver opgaven lettere med hjælp fra 2 temperaturfølere, som er installeret nede under kunstgræstæppet og langs banen 2 m oppe i luften. Ved dagens besøg var banevarmen ikke tændt på grund af juleferie og rimen fra nattens frost lå stadig i skyggen fra tribunen.