21 feb 2019

GAD NYT MEDLEM AF IFFD

Groundsman Association Denmark (GAD) går nye veje og melder sig ind i Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD). 

Bedre baner giver bedre bold

GAD er en ung forening med stiftende generalforsamling i 2011. GAD er en upolitisk og tværfaglig forening, som har til formål at samle alle med interesse for pleje, drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg. Naturgræs såvel som kunstgræs.

Formand Thomas Jørgensen fortæller: ”Igennem de sidste 7 år har vi fået rodfæstet vores forening. GAD tæller i dag 202 medlemmer og har 294 abonnenter på vores nyhedsbrev. GAD ønsker at danne ramme om et højt vidensniveau inden for pleje af idrætsanlæg. GAD har skabt en platform for fagfolk, hvor der vidensdeles og dannes netværk på et fagligt højt niveau.

GAD sætter fokus på uddannelse, efteruddannelse og nye løsningsmodeller, der bidrager til løsning af opgaver indenfor pleje, drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg. Det giver bedre baner og bedre baner giver bedre bold.

Vi har valgt at indgå i et samarbejde med IFFD, da vi kan se store muligheder i et samarbejde mellem de to foreninger. IFFD opererer på den politiske arena og har den overordnede kontakt til KL, Divisionsforeningen og DBU, hvor GAD har den faglige viden og den praktisk erfaring. GAD og IFFD har fælleds interesse i at skabe de bedste rammer for sporten indenfor den økonomiske ramme”.

En vigtig samarbejdspartner

Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD) hilser med stor glæde Groundsman Association Denmark (GAD) velkommen som medlem. IFFDs formand Jane Jegind siger: ” GAD har en kæmpe erfaring med og organiserer de mange, der dagligt arbejder med driften af boldbaner, så GAD er en oplagt platform for os til at give og få viden fra på det område. GAD er en meget vigtig samarbejdspartner for os, for at vi kan håndtere den store opmærksomhed, der er kommet på anlæg og drift af kunstgræsbaner, så vi får det bedst mulige vidensgrundlag rundt i de danske kommuner. Hvor vi i IFFD arbejder med de mere overordnede problemstillinger som f.eks. også omhandler urimelige krav til stadionanlæg fra Divisionsforeningens side, har GADs medlemmer en meget stor erfaring med praksis, som skal inddrages for at få de bedst kvalificerede beslutninger”.