24 nov 2017

Græs det meste af vinteren

Hvor meget kan det betale sig at gøre ud af vinter-træningsbanerne, de bliver jo alligevel slidt ned? Det er et spørgsmål, der ofte bliver diskuteret. I Odense Kommune er de ambitiøse og giver banerne samme pleje som de almindelige træningsbaner i vækstsæsonen plus ekstrapleje i efteråret og foråret.

Af Asbjørn Nyholt, Nyholt ApS

’Jeg vil have lov til at være ambitiøs på borgernes vegne. Det hele gælder jo om, at levere så gode baner som muligt til brugerne!’ siger Christina Hoff, Odense Kommune. Christina Hoffs stilling er en klassisk bestillerfunktion og Christina er placeret i afdelingen for Fritid og Eliteidræt og benævner sig selv om parkforvalter for idrætsanlæg. Christina er uddannet Groundsman.

Ny kvalitetsbeskrivelse

I 2014 ændrede Odense Kommune deres kvalitetsbeskrivelse for vinter-træningsbanerne, de græsbaner, der bruges fra efterårsferien henover vinteren og frem til ca. 1. april. Andre vil måske kalde dem for lys-baner. Inden da, var banerne beskrevet som græs/jordbaner, og fokus havde tidligere været at holde vinterbanerne plane og med en fornuftig dræning. Om der var græs på eller ej, betød ikke så meget. ”Nu udnytter vi bevidst foråret til at få så meget græs på banerne som muligt, så de kan tages i anvendelse også henover sommerperioden. Det er ikke alle baner, der kan skånes og ligge stille fra april og til november, da vi har kapacitetsproblemer, men så gør vi meget ud af, at få flyttet opstregningen, så sliddet kommer væk fra målfelterne. Her er klubberne rigtigt gode til at hjælpe med og tage ansvaret. De kan sagtens se, at det er en hjælp til dem selv.” fortæller Christina Hoff. 

Ekstra standardpleje

Standardplejen i den nye kvalitetsbeskrivelse blev ændret, så vintertrænings-banerne hvert år i marts/april, så snart jordfugtigheden er til det og vintersæsonen er slut, tromles med en Cambridge tromle for at lægge overfladen på plads. Det kan vi tillade os med baggrund i den efterfølgende operation, som består i at topdresse med ca. 40 tons 02 sand og dybdeløsne med den store vertidrænmaskine uden bræk for at lave huller ned i vækstlaget. Herefter slæbes sandet ned i hullerne og der eftersås.

Igennem sommeren gødskes, vertikalskæres, eftersås, topdresses, dybdeløsnes og klippes vintertræningsbanerne som de øvrige træningsbaner i kommunen. Inden efterårssæsonen begynder og mens der fortsat er god vækst i græsset – midt til sidst i september – bliver der igen spredt ca. 40 tons 02 sand og vertidrænet uden bræk med store spyd og sandet slæbes ned i hullerne. ’Vi spreder topdressing på vinter-træningsbanerne så sent som muligt for at sikre os, at laget er intakt inden sæsonen. Vi har jo mange regnorm i jorden, som hurtigt arbejder sandet ned. Det er fint nok, men jeg vil jo gerne have en så tør og sandet overfalde som muligt inden sæsonen”.

”Vi har som sagt kørt med denne plejeplan siden 2014 og vi fortsætter. Jeg har kun modtaget ros fra vores foreninger. De har mærket en markant forskel på banerne. Banerne er ikke længere vandlidende, der opstår ikke store mudderhuller i målfelterne og banerne er ikke længere hårde som beton. Klubberne får tilmed glæde af banerne over langt det meste af sæsonen. Nu er der ikke kun mælkebøtter og vejbred på banerne om sommeren, men der er også et græstæppe”, afslutter Christina Hoff.