22 aug 2022

Grønne baner er blevet til brune baner

Tørkeindekset er helt i top i stort set hele landet. Hvordan påvirker det banerne nu, hvor spillerne er tilbage på græs efter sommerferien? Jeg har været en tur rundt i landet for at få at høre, hvordan det står til ude på banerne (interviews lavet i uge 33). Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Foto: Morten Mønster. Banerne i Kerteminde Kommune lider under de tørre vækstforhold. Det er kun ukrudt som mælkebøtte, kløver og tidsel, som stadig er lidt grønne.

Billed 1: Tørkeindekset den 15. august 2022. Her kan du se, hvor højt DMI har kategoriseret tørken i de fire kommuner, jeg har talt med – Skive, Sønderborg, Kerteminde og Glostrup Kommuner

Morten Mønster, specialarbejder med 20 års erfaring med pleje af boldbaner, Kerteminde Kommune

Hvordan er tilstanden på jeres baner lige nu?
Det er meget tørt. Det er kun ukrudt som mælkebøtte, tidsler og kløver, der står tilbage og er grønne. Tørken er hård ved banerne. Vi har ikke fået nævneværdig vand siden uge 27-28. Vi har to baner, vi må vande i kommunen, fordi der er egen vandboring ellers vander vi ikke boldbanerne. I alt drifter vi 60 baner.

Hvordan klarer banerne sliddet fra spillerne?
Der kommer en del slid på banerne nu og banerne er hårde som beton. Spillerne ved godt, at vi ikke kan gøre noget ved det, så de har forståelse for situationen.

Hvilken betydning tror du tørken får for banerne resten af sæsonen?
Banerne skal have meget vand før de bliver nogenlunde igen. Der vil derfor komme en del slid, så der bliver behov for en del eftersåning. Lige nu mangler vi også at give den sidste gang gødning. Det vil jeg gå i gang med at udbringe i næste uge. Vi kører med en langtidsvirkende gødning, som vi lægger ned i jorden.

Leif Sørensen, Groundsman, Sønderborg Kommune

Hvordan er tilstanden på jeres baner lige nu?
Vores baner er svedet af. Vi klipper ikke, vi kan ikke gøde og vi kan ikke vertikalskære. Plejen ligger på nul. Vi har klippet lidt strittere af ukrudt og frøstande, men ellers er plejen gået helt i stå. De sidste 3 uger har det været sådan, men også før sommerferien havde vi nedbørsunderskud, så der mangler meget vand.

Hvordan klarer banerne sliddet fra spillerne?
Nu har det jo heldigvis været sommerferie og klubberne er først lige begyndt at spille igen, så der har ikke været det store slid endnu, men det kommer. Vi vander ikke vores baner med undtagelse af 2 11-mandsbaner, hvor klubberne ligger i Jyllandsserien. I alt drifter vi ca. 70 11 – mandsbaner.

Hvilken betydning tror du tørken får for banerne resten af sæsonen?
Hos os er overfladen stadig dækket af tørt græs, så spillerne arbejder sig ikke ned i vækstjorden endnu, men hvis der ikke snart kommer regn vil spillerne slide græsset væk og så går det ud over overfladens planhed. Så skal der noget mere genopretning til. Vores baner er knald hårde, men spillerne er vant til det og ved, at det følger med tørken. Vi har heldigvis ikke fået nogle klager fra spillerne endnu. Vi begynder at efterså i næste uge, hvis vi kan få skivesåmaskinen i jorden.

Også i Sønderborg Kommune lider græsset under tørken. Foto Leif Sørensen.

Holger Boesen, Idrætsinspektør og Grounds Manager, Skive Kommune

Hvordan er tilstanden på jeres baner lige nu?
Banerne klarer sig forholdsvis godt. De er godt tørre, men ikke helt gule endnu. Vi har 4 anlæg, der har egen vandboring. Her vander vi, og så klarer banerne sig jo fint. Ellers vander vi ikke breddebanerne. Vi drifter i alt 50 græsbaner i kommunen.

Hvordan klarer banerne sliddet fra spillerne?
Banerne klarer det ok ind til nu. Her i Skive Kommune kan vi nu mærke, at der er blevet født færre børn i kommunen igennem en årrække. Det smitter af på skolebruget nu og det giver mindre slid på banerne. Det faldende børnetal er så markant, at der er lukket fodboldklubber og vi kommer nok til at lukke skoler og hermed skolebaner, men det er jo lidt en anden problematik.

Hvilken betydning tror du tørken får for banerne resten af sæsonen?
Græs er jo taknemmeligt at få i gang igen, så vores baner skal nok klare tørken, men vi ønsker da, at vejrguderne snart vil give os noget vand ovenfra. Jeg synes dog ikke helt, at vi får det vand, som DMI lover i prognoserne.

Jan Jacobsen, Driftsleder, Glostrup Kommune

Hvordan er tilstanden på jeres baner lige nu?
Banerne er meget tørre, de er helt svedet af. Jeg tror ikke, vi har fået vand af betydning de sidste to måneder. Selv de gamle ler-baner, som holder bedre på fugten sammenlignet med de sandopbyggede baner, er nu ved at været svedet af. Der er blot lidt vækst i skyggen, men ellers er det nu så tørt, at der stort set ikke er forskel på de forskellige banetyper. Derfor er plejen også gået i stå. Vi har pudset banerne af ellers har vi ikke gjort meget. Vi vander én bane, det er vores opvisningsbane. Vi drifter i alt 15-17 baner her i kommunen.

Hvordan klarer banerne sliddet fra spillerne?
Det er hårdt. Spillerne sparker tørven op og slider målfelterne. Vi har dog ikke fået nogle klager ind endnu.  Jeg tror, at så længe nabokommunerne ikke har grønne baner og vilkårene er ens for klubberne, så hører vi ikke noget fra spillerne og klubberne.

Hvilken betydning tror du tørken får for banerne resten af sæsonen?
Vi skal være hurtige ude med at efterså. Hvis vi får vand og varme i efteråret, så tror jeg dog, at banerne kommer hurtigt.

DMI´s tørkeindekset den 22. august 2022. På en uge er tørkeindekset faldet en smule særligt i Nord- og Vestjylland. De næste dage lover DMI dog igen varmere og tørt vejr. Så vil tørkeindekset stige igen.