02 feb 2018

Groundsmen vil inddrages

140 groundsmen var samlet til GAD´s årsmøde, uge 2 seminar, for at netværke med kollegaer på kryds og tværs af hele landet. Seminaret bød på en bred vifte af indlæg som lå lige til højrebenet for en groundsman så som banevarme, hybridgræs, LED-lys og planteernæring. Men dagene bød også på et mere luftigt emne om den gode arbejdsplads.   

Af Karin Normann, GAD og Asbjørn Nyholt

Det var 6. gang at GAD seminar uge 2 løb af stabel. Denne gang med et mere luftigt emne om psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. Ideen til emnet havde forankring i foregående års evalueringsskemaer fra kursister, som havde ønsket at sætte psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen.

Inddragelse betyder mest

Mads Bab fra Gnist i Århus spillede bolden ud til kursisterne og spurgte: “Hvad er det egentlig, der skal til, for at vi har det godt og gør det godt på arbejdspladsen?” Og salen var frisk på opgaven og spillede bolden tilbage. 28 % svarede, at inddragelse i arbejdet er det allervigtigste område at sætte ind på. Samtidig skal arbejdet give mening og der skal være opstillet tydelige mål for opgaverne (svarprocent =15% for begge). Dialog mellem parterne kom også ind på en stærk andenplads med en svarprocent på 15 %.

Dialog var også på dagsordenen I ”Mads og Monopolet” hvor kursisterne selv definerede dilemmaer til dagens panel. Dilemmaerne var mange, men vi kredsede bl.a. om, hvordan vi skaber større sammenhæng og forståelse mellem drift og ledelse? Hvordan skaber vi det ligeværdigt møde, hvor dialogen har mulighed for at folde sig ud?

Et eksempel på en praksisnær løsning var driftslederen, som prioriterede at køre ture med driftsfolkene. Et godt eksempel på et ligeværdigt møde, hvor driftsfolkene inddrages i deres egne vante omgivelser og hvor køreturen i bilen gav tid til dialog om det konkrete arbejde.

Robotteknologi

Et andet emne, som optager groundsmen, er de nye teknologier med droner og robotter. Hvordan kan vi udnytte teknologien i driften? Her fremlagde Københavns kommune tal over dokumenteret forbrug af timer i forbindelse med brugen af robotklipper. Rapporten viste, at ca. 65 % af tiden gik med andre ting end at klippe græs. Flytning af mål var sværvægteren med 35 % af timeforbruget. 10 % af tiden blev brugt til at indsamle affald. 20 % af tiden blev brugt til at klar-og rengøre maskinen.

På trods af at robotterne for nuværende kun løser en del af opgaven, når boldbanerne skal klippes, så Nicolas Sommer, Københavns Kommune lyst på fremtiden. Frontløberen i branchen, der som de første går ombord i ny teknolog, skal være rede til at lægge ekstra timer i det. Der er forsat behov for udvikling og tilpasning. Det kunne Søren Tøt-Jensen, Centerline, også bekræfte i forhold til deres opgave med GPS-opstregning.

De gode synergier

Måske kan nytænkningen skabes i samarbejde med DBU? Som afslutning på dagene havde GAD inviteret Rasmus Johansen fra DBU- facilitetsgruppe Jylland til at komme og fylde sin rygsæk med gode ideer til, hvordan DBU og GAD kan samarbejde om at skabe de bedste forhold for driften af de danske boldbaner til gavn for brugerne.

Rasmus Johansen tog salen med storm, da han indledte med at takke for det store og ihærdige arbejde, som forsamlingen yder til gavn for dansk fodbold. De store jyske kommuner med Aalborg, Aarhus, Herning og Vejle i front indgik med positive input til fremtidige udviklingsmuligheder. Rasmus Johansen, DBU kunne køre glad og inspireret hjem og GAD har allerede haft de første sonderinger for at vedligeholde dialogen.

Idebanken

I år havde GAD taget initiativ til en helt ny regionscafé, hvor der var rig mulighed for at netværke med ens nabokommuner. Flere medlemmer meldte sig her til at være ambassadører for foreningen. En ambassadør holder øjne og ører åbne for gode historier, som kan tages op af hjemmesidens redaktionsudvalg. Vi spurgte også, om der var basis for et arrangement i regionerne? De gode ideer, der kom frem, har vi samlet i Idebanken. Måske kan de inspirere dig til et arrangement i din region? Du finder Idebanken her