04 jun 2021

Har du interesse for at være med i et nyt netværk om kunstgræs?

I øjeblikket er der stor politisk bevågenhed omkring kunstgræs, især på miljøsiden, men også omkring støj og lysgener, typer af infill og meget mere.  

GAD ønsker at understøtte vore aktive medlemmer i den udvikling, der er omkring hybridbaner og kunstgræsbaner. Hvordan holdes vi opdateret på ny viden og hvordan bliver vi fagligt dygtigere? Det gør vi ved at vidensdele gennem faglige seancer, understøttet af nogle af landets fagfolk med fingeren på pulsen.

Vi ønsker at iværksætte en erfagruppe i lighed med robot-erfagruppen. Erfagruppen drives af GAD´s sekretariat i samarbejde med Jørgen Hegner, som vil forestå møderne i lighed med Bjarke Falk Nielsen fra robot-erfagruppen.

Hvordan gør vi?

På møderne deles nyheder både på det lovgivningsmæssige, på kunstgræstyper, infill, plejeplaner og driftsmetoder. Der indbydes relevante oplægsholder indenfor rådgivning, anlæg, leverancer og drift.

Der lægges op til, at der afholdes 2 erfamøder årligt. Dagsorden afspejler medlemmernes ønsker og nyheder på området. Der bliver en brugerbetaling på 3000,- kr. om året for at kunne deltage i gruppen.  Beløbet skal dække de faktiske udgifter som udgifter til sekretariat, lokaler, forplejning og evt. honorar til oplægsholder. Der vil forelægge et årligt regnskab. Medlemskabet giver ret til, at 2 personer kan deltage fra hver kommune/virksomhed.

Første møde den 13. oktober 2021

Inden vi sætter netværket i søen, vil vi gerne høre, om der er interesse for at danne et sådan kunstgræsnetværk. Vi planlægger at afholde det første møde den 13. oktober 2021 på Vissenbjerg Storkro kl. 9.30 til 14.30. Hvis du er interesseret i at være med så send en tilkendegivelse til GAD´s sekretariat på kn@groundsman.dk. Vi hører meget gerne fra jer senest den 30. juni 2021