17 jun 2019

Hjælp til målfelter

Det er nu rutine på de fleste fodboldbaner, at stregerne males op et nyt sted, når spillesæsonen begynder i foråret og igen efter sommerferien. Der, hvor der er plads til forbedringer, er derimod, at få målfelterne plejet op lige inden sommerferien og igen til efterårsferien. Græsset har brug for al den tid det kan få, til at etablere sig bedst muligt igen.

 Af Asbjørn Nyholt, hortonom og græskonsulent

Målfelter er altid mest slidte og det er altid svært, at få tid nok til at reparationer kan nå at blive fuldt slidstærke. Det gælder derfor om at udbytte al den væksttid, som man kan få. Alt for mange får ikke udnyttet sommerens vækst godt nok. Der er masser af god vækst i en almindelig fugtig sommer. Derfor kommer denne opfordring til at pleje målfelterne op inden sommerferien. Hvorvidt de frivillige i klubberne skal motiveres til det, eller om I selv gør det som professionelle græsplejere, vil være forskelligt rundt om i landet.

12 minutters hjælp

Jeg har ofte joket med, at det tager 12 minutter per håndkraft at hjælpe et gennemslidt målfelt. Det kan naturligvis også gøres med det gængse maskineri. Min tanke er, at så snart skoler og klubber drosler deres spil ned sidst i juni eller lige først i juli, så skal I, der har ansvaret for plejen udnytte muligheden til at få målfeltet plejet op, så græsset kan nå at etablere sig bedst muligt inden sliddet vender tilbage.

 • Vækstjorden skal løsnes
  Vækstjorden i målfeltet vil altid være komprimeret. Jorden vil ligge i en så tæt lejring, at rødderne har svært ved at mase sig frem og samtidigt kan vandet ikke kan sive ned gennem overfladen. Den lavpraktiske løsning er at løsne jorden med en gravegreb: Træd greben ned og vip. Træk greben op, gå 10-15 cm tilbage og træd greben ned igen og vip. Området er typisk på en til tre kvadratmeter og arbejdet tager ikke mange minutter.
 • Overfladen rettes af
  Med lidt stenfri sandmuld (ikke topdressing) afrettes overfladen, så den står plan med omgivelserne. Her kommer man langt med fem skovlfulde og en afretning med bagkanten af riven eller en asfaltrager.
 • Græsfrø og gødning
  Spred græsfrø (rajgræs) med lidt rund hånd sammen med NPK-gødning. Brug stort set samme mængde af begge dele svarende til ca. 3-5 kg pr 100 m2 eller en lille håndhuld pr. kvadratmeter. Nu har du et minut tilbage af de 12 minutter. Det skal du bruge til at rive græsfrøet lidt ned i jordoverfladen.
 • Drej ikke i nysåningen
  Hvis ikke det er dig selv, der klipper i sommerferien, så skal du huske at sige til dine kollegaer, at de ikke må dreje med klipperen i målfeltet. Meget godt arbejde er blevet ødelagt på få sekunder af en ubetænksom klipperfører. Nu er de 12 og måske 13 minutter gået.

God sommer til jer alle