04 feb 2019

HVAD FIK VI UD AF UGE 2 SEMINAR?

På uge 2 seminar blev der sået nye tanker og ideer og grundstenene blev lagt til nye samarbejder.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Hvem var vi?

I evalueringen spurgte vi deltagerne, hvilken funktion de har til daglig. Ud af 90 besvarelser svarede 50 % at de sidder i driften. 30 % at de er chef, driftsleder eller bestiller. De sidste 20 % var kategorien andre, hvoraf sponsorer og leverandører vejede tungt. Når vi ser i GAD´s medlemskartotek, så afspejler deltagelsen i uge 2 seminar ganske godt sammensætningen af GAD´s medlemmer. GAD er en forening, der favner bredt.

Hvorfor kommer vi?

Højdespringeren i evalueringen er ubetinget erfaringsudveksling, netværking og det sociale, der sker på uge 2. Mennesker der mødes og får en faglig snak i pauserne, når vi spiser mad sammen, hænger ud i baren eller når vi debatterer med hinanden. Det personlige møde vejer tungt.

Samarbejde mellem klub og kommune

Kommunikation og samarbejde blev vendt flere gange i løbet af dagene. Blandt andet med modulet ”Konkrete redskaber til at lede teams” af Palle Svendsen, Sandmoseskolen, og af Martin Erichsen i fællesmodulet om ”Kommunikation og samarbejde”. Begge havde en pointe i, at vi skal turde at vise sårbarhed over for hinanden og vise, hvem vi er som mennesker. Det skaber forståelse mellem os og grobund for et samarbejde.

I løbet af 2018 har Divisionsforeningen afviklet projekt bedre baner i 2. division. Projektet har bestået af en græsteknisk del med en test og en spørgeundersøgelse omkring samarbejdet mellem klub og kommune. Projektet viste, at samarbejdet mellem klub og kommune fungerer rigtigt godt de allerfleste steder.

Martin Tilsted-Pedersen, Divisionsforeningen, præsenterede et samarbejdshjul for det gode samarbejde. Hjulet bestod af 3 trin.  I trin 1 opbygges en gensidig relation og tillid mellem parterne. I trin 2 fordeles rollerne/opgaverne helt konkret mellem parterne, hvad gør du og hvad gør jeg? Trin 3 er der, hvor samarbejdet bliver effektivt, fordi kommunikationen flyder og tænderne i tandhjulet glider ubesværet sammen.

Denne samarbejdsmodel gav en række ahaoplevelser nede i salen. Det blev synligt, hvorfor samarbejdet mellem klubber og kommuner ikke altid rykker så hurtigt som håbet, da trin 1 aldrig var blevet etableret. Som oftest var man hoppet direkte til trin 2, den praktiske del med hvem gør hvad? Et enkelt årligt møde mellem klub og kommune er ikke nok til at etablere en relation og tillid mellem parterne. Det kræver en mere regelmæssig kontakt. Forudsætningen for en sikker rollefordeling, hvor parterne kender hinandens opgaver er, at trin 1 er rodfæstet.

Dialog på tværs

Torsdag morgen havde GAD sat Divisionsforeningen, Spillerforeningen og groundsman Lars Olsen, Lyngby Stadion, stævne til en dialog om, hvordan vi kan bruge hinanden mere og skabe synergier på tværs af de forskellige grupper. Spillerforeningen udgiver hvert år en rating af banerne i Superligaen og Thomas Lindrup stod for skud. Groundsmen savner en mere nuanceret tilbagemelding fra spillerne om, hvordan de oplever banerne og gerne efter hver kamp, så driften får noget konkret at arbejde videre med. Thomas Lindrup var åben for dialog og har efter uge 2 inviteret GAD til møde, som du kan læse mere om i ”Formanden på sidelinjen”. På GAD uge 2 seminar 2019 blev der sået tanker og ideer. Jeg håber, de får næring, så de får mulighed for at folde sig ud.