02 feb 2018

Hvilke græsklippere byder fremtiden på?

På groundsmanuddannelsen på Sandmoseskolen var der i uge 5 seminar om fremtidens græsklippere, hvor Semler Agro kom forbi som gæsteforelæser, repræsenteret af Ole Mathiesen og hans folk. Forelæsningen var opdelt i 2 dele, én teoretisk i klassen og én praktisk, hvor eleverne selv fik lov til at se og prøve maskinerne. Der var særligt fokus på førerløse køretøjer og hybridklippere.

Af Mikkel Andersen, groundsmanelev, Kolding Kommune og suppleant i GAD´s bestyrelse

Sikkerhed

Lars Møllers oplæg omkring førerløse køretøjer, fulgte meget godt op på debatten om samme emne fra GAD´s uge 2 seminar. Lars kom ind på reglerne omkring førerløse køretøjer, bl.a. overvågningen, som betyder, at vi skal være i nærheden af køretøjet. Systemet kan monteres på forskellige fabrikater af klippere.

Sikkerheden på systemet består i en scanner monteret på fronten, der ser 3 meter frem i 40 cm højde. Finder systemet forhindringer sættes hastigheden ned, derudover sidder der ”bumpers” der aktiveres ved et tryk på forhindringen, så stopper maskinen omgående. Hvis forhindringen ikke forsvinder, sender systemet en sms til de mobilnumre, der er lagt ind.

Hvad vil denne teknik betyde for os groundsmen?

Først og fremmest ser jeg ikke en trussel mod vores job, men nok en ændring fra at sidde på maskinerne til at ”være” i nærheden og lave andre serviceopgaver. Vi vil også få behov for et teknisk indblik i, hvordan systemet programmeres og optimeres. Hvis vi er heldige og gode nok, vil de førerløse klippere kunne give os mere tid til at lave et godt og bedre groundsmanarbejde. Jeg håber ikke, at det udelukkende vil blive brugt til at fjerne timer fra plejen.

Hybrid-maskiner, hvad kan vi forvente på den front?

Hybrid-bilerne kender vi allerede fra bybilledet, hvor flere og flere kører med disse biler for at spare brændstof, samtidig med at de bevarer forbrændingsmotorens fordele.

Når vi taler om hybrid på klippere, taler vi om maskiner, hvor fremdriften er fra forbrændingsmotoren og klippeleddene drives af elmotorer. Det var en stor fornøjelse at opleve hybridklipperen i funktion, støjen var fantastisk lav. Reduktionen var beskedne 4 dB, men det oplevedes som en meget større reduktion. Under klipningen behøver motoren også kun at gå med ½ kraft, hvilket naturligvis også havde indflydelse på støjen. Dette betyder ligeledes en pæn reduktion i brændstofforbruget.

På nuværende tidspunkt findes hybridklippere ikke med rotor, da generatorerne ikke kan levere strøm nok til at trække disse.

Som groundsmanelev var forelæsningen nok lidt for meget baseret på golfbanerne, men der er ingen tvivl om, at maskinerne også i fremtiden vil vinde indpas på boldbanerne. Der skal lyde stor ros til forelæsningen.  Det lykkedes at lave et arrangement, hvor det ikke handlede om at profilere sine egne maskiner.