24 nov 2017

Til kamp mod vejrguderne med kommunikation og samarbejde

Boldbanerne i Kolding kommune kom igennem rædselssæson med stor solidaritet mellem klubberne og bunker af information fra forvaltningen.  ”Det handler om dialog og samarbejde med klubberne. At stille boldbaner til rådighed er det muliges kunst. Hvis banerne kan klippes, så kan der også spilles”.

Af Journalist Bjarne Madsen, MadsenMedia

Driftsformand Torben Nielsen og hans ”baneteam” hos Kolding Kommune har sammen med Paul Frandsen, sektorleder for service og drift af fritids- og idrætsanlæg, høstet stor ros fra politisk side for deres håndtering af vejrgudernes gøren og laden. Næsten vigtigere: De scorer også højt rundt om i de lokale boldklubber, som nyder godt af, at tingene som regel lykkes på trods af voldsomme nedbørsmængder.

”Vi forsøger at skabe størst muligt værdifællesskab omkring tingene med klubtrænerne og klubbernes baneansvarlige. Der er som regel gensidig forståelse for tingene”, siger Torben Nielsen.

Driftsformanden og sektorlederen kommer til at se tilbage på 2017 som et markant anderledes år på de 118 fodboldbaner på i alt omkring 120 hektar, som de har ansvaret for.

”Selv efter en regnfuld sommer, havde vi de flotteste baner, da vi kom ind i august. Fra slutningen af august og frem blev det skidt. Rigtig skidt. Jeg har tidligere været med til at lukke for anvendelse af baner i oktober og november, men aldrig i september. Det var vi så nødt til den 9. september, hvor vi skrev rundt til klubberne, at nu lukkede vi banerne”, fortæller Torben Nielsen.

Helt usædvanligt

Situationen blev ikke bedre. Den 2. oktober blev der holdt krisemøde, hvor Paul Frandsen og Torben Nielsen forklarede, at det fortsat var nødvendigt at holde fodboldspillerne af grønsværen rundt om i langt det meste af kommunen. Tillige har forvaltningen tre gange sendt nyhedsbreve til klubberne med aktuel status.

”Det har været en helt usædvanlig situation, men klimaforandringerne bevirker jo nok, at den godt kan komme til at gentage sig. Det positive er, at klubberne og vi har været rigtig gode til at hjælpe hinanden. Der er naturligvis spillet på de brugbare baner, som der bare ikke har været så mange af. Klubberne har så lejet sig til afvikling af kampe på kunstgræsbanerne, og ”lånt” sig frem på de naturgræsbaner, der nyder godt af specielle forhold på grund af undergrunden. Og de klubber, der har haft anvendelige baner, har været gode til at lade andre klubber komme til med vigtige kampe”, siger Paul Frandsen.

Tre steder i Kolding Kommune har fodboldspillerne mulighed for at komme på kunstgræs. Blandet andet i Bramdrupdam, hvor det med Paul Frandsens ord skal være mega-ekstremt for, at der ikke kan spilles. I Seest Boldklub er det ikke kunstig grønsvær, der sikrer udfoldelserne mod vejrguderne. Til gengæld har klubben fordel af, at baneanlægget ligger i en gammel grusgrav, hvor undergrunden dræner helt anderledes, end den lerholdige jord andre steder.

Det starter nedefra

”Helt anderledes ser det ud ved Kolding Stadion, hvor banerne 5 og 6 ligger helt nede ved åen og dermed nærmest indgår i afvandingen. De to baner må lukkes næsten hver år. Det har ikke været nødvendigt at lukke de to stadions, Kolding Stadion hvor KIF Kolding spiller, og Mosevej stadion, hvor Kolding Boldklub og de kvindelige fodboldspillere i Kolding Q spiller. Kvinderne er i øvrigt i landets bedste række, 3F Ligaen.

Torben Nielsen har tidligere været med til at aflyse divisionskampe på Kolding Stadion i april. Det er dog ikke sket, siden man begyndte at slidse-dræne.

”Alle gode fodboldbaner starter med god opbygning nedefra. Derfor har vi været ekstra opmærksomme på vores dræn. Jeg forudser, at vi også får en ekstraregning for slamsugere efter denne sæson. Drænene skal suges rene for sand og skidt, der er skyllet ned”, siger Paul Frandsen.

Totalt består baneberedskabet i Kolding af ti mand. Sektorleder Paul Frandsen, driftsformand Torben Nielsen og otte mand ude på banerne.

”Vi satser på så helhedsorienteret pleje af vore baner som muligt. Derfor gør vi meget ud af at tiltrække faglighed. I vore jobannoncer står der altid ”Groundsman” øverst. Vi skal levere høj kvalitet til fodboldspillet, og derfor gælder det ikke bare om at køre med de størst mulige klippere. Der skal også være plads til at nusse og pleje”, forklarer Torben Nielsen.

Kig bagud

Driftsformandens mantra til sine medarbejdere er ”Kig dig over skulderen, når du er færdig med arbejdet og fortæl dig selv, om du er tilfreds”.

”Vi har haft en del udskiftning i mandskabet de senere år, fordi folk simpelthen er stoppet på grund af alder. Men vi har været rigtig heldige med nye medarbejdere, hvor vi blandt andet har fået både en landmand og en greenkeeper med i flokken”, siger sektorleder Paul Frandsen.

Fritids- og idrætsforvaltningens græsfolk i Kolding har andet og mere at se til, end ”blot” det fodboldspillende folks arenaer. Alle fritids- og idrætsanlæg i kommunen sorterer arbejdsmæssigt under de to håndfulde folk, som dog køber en del ydelser hos kommunens driftsselskab.

”Foruden boldbanerne, som også omfatter cricket og amerikansk fodbold, tager vi os også af ridesportens anlæg, tennisbaner både med græs og grus, spejdernes områder, klubhuse og haller. I alt har vi 45.000 kvadratmeter bygninger at servicere, og vi tager os også af hegn og beplantninger ved banerne. Derfor har vi også både murer, vvs-mand, mekaniker og maskintekniker”, fortæller Paul Frandsen.

Hybridgræs i målfelterne

Fritid & Idræt er faktisk storkunde hos driftsafdelingen. På årsbasis købes der klipning af græs for i omegnen af to millioner kroner, tillige med gødskning og andre mindre opgaver.

”Vi tager os selv af vertikalskæring og topdressing af alle baner. Og alt det, der ikke kan klippes med store maskiner, klipper vi selv med små maskiner. Det gælder blandt andet fodboldbanernes målfelter. Her er vi begyndt at anvende hybridgræs, som giver en god beskyttelse af naturgræsset, som så igen beskytter kunstgræsset mod sollys”, siger Torben Nielsen.

”Vi kører systematisk out-of-season med Vertidrain. Først kører vi 60 kubikmeter harpet sand ud over hele banen. Med en slæber sørger vi for at fordele sandet ned i hullerne efter prikning – 96 huller pr. kvadratmeter med den store Vertidrain på hele banen og derefter med den lille Vertidrain i målfelter, hvor vi ikke har hybridgræs”, forklarer driftsformanden.

Nye ideer

Når Kolding Kommunes mange grønne baner begynder at vågne op med hvid rimfrost, kaster staben af groundsmen sig over andre gøremål. For Paul Frandsen og Torben Nielsen bliver et af dem at stikke hovederne sammen om nye ideer, der kan optimere hverdagene i vækstsæsonen – og ikke mindst når vejrguderne raser

”Vi vil lave en elektronisk platform, hvor klubberne til enhver tid kan hente en aktuel status på banernes beskaffenhed. Vi har også talt om at etablere et lokalt netværk for klubbernes bane-mænd til erfaringsudveksling. Skabe et værdifællesskab, hvor vi også involverer klubtrænerne. Faglig udveksling har stor værdi. Og det er altid vigtigt at kunne ringe til en ven”, fastslår Torben Nielsen.

 

Billedtekst: Sektorleder Paul Frandsen (til venstre) og driftsformand Torben Nielsen har ansvaret for, at der kan spilles fodbold i videst mulige omfang på banerne i Kolding kommune. De byder vejrguderne trods med kommunikation og samarbejde.