29 mar 2023

Klædt på til kamp

I disse dage er Hjørring Stadion klædt i hvidt. Det er en vækstdug, der skal være med til at give græsset et ”boost” inden fodboldsæsonen for alvor går i gang.

Af Lars Vandkjær, Groundsman og Skov- og landskabsingeniør, Hjørring Kommune. Foto Lars Vandkjær og groundsman Allan Kristensen

Foto: Hjørring Stadion klædt i hvidt. Vækstdugen blev udlagt den 16. marts og planen er, at den ligger på frem til den 30. marts.

Vækstdug virker det og hvordan?

Vi har på Hjørring Stadion i flere år forsøgt os med at lægge vækstdug på banen inden sæsonstart og ja det virker, men ikke lige godt hver gang.

Vækstdugen virker ved, at den beskytter græsset, holder på jordtemperaturen og skaber et bedre vækstmiljø til planterne. Vi forsøger med andre ord at tyvstarte foråret under dugen. Metoden er også meget benyttet hos gartnerier ved grønsagsavl. Har man aktiveret varmen i banen, er dugen med til at holde på varmen og øge jordtemperaturen. Man sparer altså på sit varmeforbrug. Vi har ikke regnet på, hvor meget vi sparer, men det kan aflæses i forbruget, når dugen er kommet på.

Det er svært at spå – især om vejret

Vejret er ret afgørende i forhold til effekten af vækstdug. Hvis vejret er meget koldt, fugtigt og gråt er effekten begrænset. Det er især, hvis dugen bliver lagt på for tidligt, at man oplever det. Vi har et par gange lagt dugen på i februar og det, mener vi, er for tidligt. Vi har besluttet, at fremadrettet ligger vi ikke dug på før efter den første marts.

Det bedste vejr er milde dage med solskin. Solen varmer jorden op under dugen og selv om det er koldt om natten, er udstrålingen ikke så stor med dug på. Vi har her til morgen, mandag d. 27. marts 2023, målt jordtemperaturer på 8,5 grader selv om der var frostvejr i nat. Og når så solen er på, så stiger jordtemperaturen nok yderligere 2-3 grader i løbet af dagen.

Den 9. marts 2023 var Hjørring Stadion også klædt i hvidt. Her var det dog et 17-18 cm tykt snelag, der havde indhyllet stadion i den hvide dragt.

Otto ødelagde den første

I år er det anden gang, vi har dug på. Vi lagde dug på i februar, men vejret var meget koldt og stormen Otto besluttede sig for at hjælpe os af med dugen i utide. Nu prøver vi så igen her i marts.

Vi lagde dugen på onsdag den 15. marts. Dagen før havde vi eftersået banen med ca. 50 kg græsfrø. Ni dage senere er der tydelig fremspiring.

Fremspiring af nye planter af rajgræs 9 dage efter såning og med vækstdug.  

Et tjek under dugen efter 9 dage viser, at græsset sprudler. Det er helt tydeligt, at der er vækst.

Græsset trives og er i vækst den 24. marts 9 dage efter dugen blev lagt på.

Det er planen, at vækstdugen skal af igen onsdag den 30. marts. Der skal spilles kamp den 1. april og der skal bruges et par dage til at sætte banen op til kamp. Det er en kæmpe fordel og tage dugen af i tørvejr, så man skal følge med i vejrudsigten. Det kan godt svare sig at rykke det arbejde enten en dag frem eller tilbage.

For at får den bedste effekt af vækstdugen skal den ligge længst muligt og minimum 10-12 dage. Det kan godt være svært i et forår, hvor der også er kampe. Vi har været heldige, at der har været et vindue på grund af landskampe, men også at Fortuna Hjørring har vist forståelse for opgaven og flyttet deres pokalkamp til kunstgræs. Det er godt når klubberne forstår, at forårsklargøringen kommer dem til glæde på langt sigt.

Hold øje med sneskimmel!

Det er afgørende vigtigt, at driften løbende tjekker forholdene under dugen, da der er en risiko for, at der kan komme et angreb af sneskimmel. Sneskimmel, er en svampesygdom, der trives fortrinligt i de fugtige forhold, der dannes nede under dugen.

Og hvad koster det?

Dugen vi bruger er en 19 grams vækstdug (12,75 x 250m). Den koster ca. 10.000 kr. inkl. moms og man skal forvente, at det tager en dag for 3 mand og ligge den på. En mand kan efterfølgende fjerne den på en enkelt dag.