20 aug 2020

Kolding Stadion er under forvandling

Kolding Stadion gennemgår de næste 2 til 3 år en stor forvandling. Stadionbanen omlægges så den lever op til kravene i 1. division og måske senere Superligaen. Grønsværen bliver til hybridgræs. Her fortæller Sektorleder for service og drift af fritids- og idrætsanlæg og en af projektlederne, Paul Frandsen om processen, som har været ekstrem hård på grund af den meget stramme tidsplan.

Foto: Maskiner trækker drænledninger ned i jorden på Kolding Stadion, Paul Frandsen

Af Karin Normann, Sekretariatet GAD

Søndag den 19. juli spillede Kolding IF sidste kamp før sommerferien. Da kampen var fløjtet af og spillere og tilskuere havde forladt banen, rykkede dumpere, gravkøer og store lastbiler ind på stadion. Grønsværen skulle fjernes og mulden rømmes af. Tirsdag havde maskinerne afrømmet 4000 m3 jord. 

Stram tidsplan

Projektet med omlægning af Kolding Stadion er ambitiøst og medfører samtidig, at der etableres et nyt atletikstadion og cricketbane på anden lokation samt en tiltrængt opgradering af stadionbanen, så det lever op til kravene i 1. division og måske senere Superliga med nyt lysanlæg, banevarme, ny tribune mv. Omlægning af Kolding Stadion havde ligget i skuffen i et stykke tid, og da anlægsloftet blev hævet i forbindelse med Covid-19 pandemien, opstod muligheden for at få gjort planen til virkelighed. Omlægning af Kolding Stadion vil vare de næste 2-3 år og tages i etaper.

Den første etape er omlægning af stadionbanen. Paul Frandsen fortæller: ”Banen skal stå klar i midten af september måned, så vi har derfor haft en meget stram tidsplan. Vi holder planen med ganske lidt forsinkelse på grund af lidt regn”.

Bump på vejen

Når tidsplanen er så stram, som den har været her hos os, har det ikke været uden bump på vejen”, fortæller Paul Frandsen og fortsætter: ”Den stramme tidsplan levner f.eks. ikke meget tid til processen omkring valg af forskellige banetyper og myndighedsgodkendelser. I starten af processen fik jeg reserveret rullegræs hos DLF, hvis det var rullegræsløsningen eller den syede hybridgræsmodel, som blev valgt. Da banen skulle stå færdig i midten af september, var vi dog nødt til at finde en anden løsning, ellers ville vi ikke kunne nå det. Vi er derfor endt op med en løsning med ”Mixto” rullegræstype, hvor den naturlige spilleoverflade forstærkes med ca. 13-15 % kunstgræs.

Tidspresset bliver ikke mindre af de uforudsete ting, som man uvægerligt vil støde på undervejs i så omfattende et projekt. Paul fortæller: ”Vi brugte en del tid på at finde et egnet areal til cricketklubben, da vi skulle bruge deres bane til deponering af den afrømmede muld. Vi skulle finde et areal på 2 ha og det gør man ikke lige i midtbyen”. Udskiftning af et stort gammelt stærkstrøms kabel fra 50érne viste sig også at være en større mundfuld end forudset. 

Et enormt pres

Processen har været et enormt pres og det kostede udsættelse af min sommerferie, men det har været utrolig spændende rent fagligt og jeg ville gøre det igen”, fortsætter Paul. En af de ting, som har båret projektet igennem, er den meget stor velvilje, som projektgruppen har mødt overalt lige fra eksterne forsyningsleverandører og de omkringliggende naboer, som har måttet leve med larm og store maskiner, til myndigheder og entreprenører. Paul fortæller: ”Undervejs har vi brugt mange ressourcer på at informere og snakke om projektet. Vi har f.eks. mødt ind kl. 6 om morgenen for at informere naboerne om, hvad der skulle ske i løbet af dagen. Vi har ligeledes prioriteret at bruge meget tid sammen med entreprenørerne og talt om tingene undervejs. Dette projekt har lært mig, at ting kan lade sig gøre, hvis man bærer viljen i hjertet og presser på”.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er tank-2-768x1024.jpg
Under grønsværen nedgraves en 40 m3 stor tank, som skal opsamle vandingsvand og gødning fra banen.