11 okt 2023

Lindholm & Linds/Semenco Groundsman of the Year 2023

Du kan nu komme med indstillinger til ”Lindholm & Linds/Semenco Groundsman of the Year 2023″.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Kender du en groundsman, der fortjener at blive hædret, så har du nu mulighed for at indstille han/hende til ”Lindholm & Linds/Semenco Groundsman of the Year 2023”. Kriterierne for at kunne komme i betragtning til prisen er følgende:

  1. Man skal være medlem af foreningen
  2. Man må ikke være i kontingentrestance
  3. Det er ikke et krav, at man er uddannet groundsman
  4. Man har gjort noget særligt for branchen
  5. Indstillingen skal være formanden i hænde senest den 30. november 2023 på formand@groundsman.dk

Du finder blanketten til indstillingen her

De indstillede nomineres og bestyrelsen udpeger vinderen, som offentliggøres ved festmiddagen under uge 2, 2024.