15 jun 2018

MERIT TURF TILBAGETRÆKKES

Gåsebillens larve krummer sin hvide krop sammen til et C. Larven har et tydeligt lysebrunt hoved og 3 par kraftige ben fortil. Larverne kan være et problem på græsarealer med sandet jordbund, hvor de gnaver af græssets rødder. Dansk Golf Union forventer at igangsætte forsøg med alternative midler til bekæmpelse af gåsebillens larve i løbet af sommeren 2018, da godkendelsen af Merit Turf nu tilbagetrækkes.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Ved en EU-afstemning sidst i april blev medlemslandene enige om et forbud mod brugen af tre neonikotinoider (imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam) på udendørs arealer. Forbuddet indføres efter en videnskabelig gennemgang har bekræftet, at stofferne er skadelige for bier, når de bruges udendørs.

EU-forbuddet betyder, at al udendørs brug af midlet Merit Turf (aktivstoffet imidacloprid), som anvendes mod gåsebille- og stankelbenslarver, forbydes. Ifølge Vibeke Møller fra Miljøstyrelsen tilbagekaldes godkendelsen af Merit Turf per 19. september og fra 19. december 2018 må midlet ikke længere anvendes og opbevares.

Behov for alternative produkter

Der findes forskellige produkter, som indeholder nematoder, mikroskopiske rundorme, men effekten af nematode-produkterne er svingende. Brug af nematoder kræver fugtig jord, så de mikroskopiske orme kan bevæge sig i vandfilmen hen til gåsebillelarverne og inficere dem. Det kan være en udfordring at holde jorden fugtig nok.

Ifølge Torben Kastrup, Banechef, Dansk Golf Union, er der behov for at se på alternativer til bekæmpelse af gåsebillen. Derfor forventer Dansk Golf Union i løbet af sommeren at igangsætte nye testforsøg for at se, om nogle af alternativerne viser sig tilstrækkelig effektive.

Vanding

I 2017 afprøvede Viborg Golfklub om vanding af greens i maj/juni måned, hvor gåsebillerne sværmer, kan have en hæmmende effekt på æglægningen. Tanken var, at gåsebillen ikke finder det attraktivt at lægge æg i vådt græs og hvis æglægningen kan forhindres, kan efterfølgende larveangreb undgås. Viborg Golfklub vandede 3-4 minutter hver time kl. 10, 11, 12 og 13 i de ca. 3 uger, hvor gåsebillen sværmede.

Chefgreenkeeper Per Knudsen fortæller, at når de vander greens, kan de se, at gåsebillerne ikke flyver hen over de våde arealer, men hvis han går 10 meter væk fra greens, kan græsset være helt levende af biller. Det virker som om, at vi kan stresse de vokse gåsebiller væk fra greens med vanding. Jeg bekæmper ikke gåsebillen, men flytter billerne et andet sted hen, fortæller Per.

Vi fortsætter forsøget igen i år og om en god månedstid vil jeg tro, at jeg kan se, om vandingen har haft en effekt, afslutter Per.