23 sep 2021

Ny bestyrelse i GAD

Tirsdag den 21. september 2021 var der generalforsamling i GAD på Hotel Vissenbjerg Storkro. På generalforsamlingen blev 3 nye bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter valgt ind i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Bestyrelsen i GAD ser ud som følgende: Fra venstre ses: Næstformand Christina Hoff (Odense Kommune), sekretær Lars Vandkjær (Hjørring Kommune), formand Karsten Paaske (Vildbjerg Sports og Kulturcenter), bestyrelsesmedlem Steffen Søgaard (Næstved Kommune), suppleant Sten Bartelsen (Slagelse Kommune), suppleant Rasmus Lind (Hobro Stadion) og liggende foran kasserer Knud Høgh Rasmussen (Kolding Kommune).

Foreningen fik også to nye revisorer. Det blev Otto Verner Petersen (Aabenrå Kommune) og Kurt Lundsgaard, (Egekærslund A/S.) Foto Alex Moreno.