04 feb 2019

NY BESTYRELSE I GAD

Til generalforsamling i GAD tirsdag den 8. januar 2019 blev flere nye medlemmer valgt ind i GAD´s bestyrelse. Her kommer en kort præsentation af den nye bestyrelse i GAD.   

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

 

Thomas Jørgensen, Formand for GAD

Jeg er områdeleder for udendørsanlæg i Gladsaxe Kommune og har den daglige ledelse af 9 medarbejdere og planlægning af opgaver mv.

Oprindelig er jeg uddannet i butik og sidenhen som groundsman fra AMU-Nordjylland. Jeg har gennemført uddannelsen ”Leadership og Management” og i marts i år påbegynder jeg uddannelse i diplomledelse.

I bestyrelsen vil jeg gerne arbejde for at højde det faglige niveau gennem uddannelse. Jeg mener også, at det er vigtigt, at GAD samarbejder med relevante myndigheder/samarbejdspartnere som bl.a. DBU, IFFD, KL.

Jeg vil også arbejde for, at vi får flere arrangementer for vores medlemmer og sponsorer.

 

Christina Hoff, Næstformand for GAD

Jeg er oprindeligt uddannet Teknisk Assistent, med en længere karriere i en stor rådgivende virksomhed med løsning af opgaver fra geoteknik til bygning af olieboreplatforme. Her arbejdede jeg flere år i England.

Herefter har jeg været ansat i Fyns Amt med arbejde indenfor kortlægning af grundvandsressourcer. Siden 2006 har jeg været ansat i Odense kommune, som parkforvalter. I den forbindelse fandt jeg det helt naturligt at løfte mine faglige kompetencer, så jeg fagligt står stærkt i forhold til at løse de arbejdsopgaver, der ligger, når man har ansvaret for 245 ha boldbaner. Dette udmøntede sig i 2011, i et svendebrev som Groundsman.

Det er mit mål for vores foreningen, at GAD anerkendes for et højt vidensniveau og fagligt dygtige medlemmer på et højt niveau. Jeg ønsker også, at foreningen besidder de kompetencer og den viden, der gør os til en eftertragtet sparringspartner indenfor anlæggelse, drift og pleje af fodboldbaner.

 

Jørn Jensen, Kasserer

Jeg er uddannet brolægger i 1981 og arbejdede indenfor branchen indtil 2006.

I 2006 blev jeg ansat på Fredericia Stadion, hvor jeg har været lige siden. Til daglig er jeg holdleder og passer Fredericia Stadion, udlejer lokaler, vedligeholder bygninger, installationer mv. Sideløbende med mit arbejde har jeg taget groundsmanuddannelsen, hvor jeg blev uddannet Groundsman i 2009

Jeg er foreningens kasserer og har kontakten til foreningens sponsorer og medlemmer. Jeg vil gerne være med til at udbrede kendskabet til vores forening, så foreningen bliver endnu større end den er i dag.

 

Anders Nielsen, Sekretær

Anders er stabsleder ved Herning Kommunes Drift, under Teknik og Miljø Forvaltningen. Anders har det daglige ansvar for 210 boldbaner fordelt på 36 anlæg, samt MCH Arena, som er hjemmebane for FC Midtjylland.

 

Brian Vindahl Hansen, bestyrelsesmedlem

Jeg er souschef i Helsinge Hallerne, med det daglige ansvar for udendørsarealerne (primært fodboldbaner). Banerne ligger fordelt på 8 forskellige lokaliteter i det gamle Helsinge kommune.

Jeg har arbejdet med mange forskellige opgaver gennem livet. Jeg har bl.a. projekteret telefonanlæg i Nordsjælland, arbejdet i et organisationssekretariat, IT-support, Facility-manager inden jeg for 10 år siden skiftede til Helsinge Hallerne. I 2018 afsluttede jeg groundsmanuddannelsen på Sandmoseskolen.

I bestyrelsen vil jeg have særligt fokus på flere og gerne lokalt forankrede arrangementer i GAD regi. Jeg vil gerne være med til at udvikle GAD til det naturlige samlingssted for alle Groundsman eller dem, der arbejder som sådanne i Danmark. Jeg vil gerne fastholde den store vidensdeling, der er i dag og gerne udbygge den. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi arbejder for at få breddebanerne hævet til et højere niveau.

 

Lars Olsen, 1. suppleant

Jeg er Head Groundsman på Lyngby Stadion.  I samarbejde med 2 kollegaer plejer vi stadion, 22 græsbaner og 3 kunstgræsbaner.

Jeg startede mit arbejdsliv i transport, hvor jeg kørte lastbil i en årrække. Herefter blev jeg ansat på Simon`s Golf og var med på sidelinjen under anlægsfasen og 4 år frem. Senere blev jeg Stadioninspektør på Humlebæk Stadion og efter 10½ år kom jeg videre til Lyngby Stadion i 2013. Jeg er uddannet Groundsman i 2013 på Sandmoseskolen.

I bestyrelsen har jeg fokus på uddannelse. Jeg sidder i LUU (Det lokale uddannelsesudvalg) på Sandmosen og deltager i Ad Hoc-udvalg under det faglige udvalg, som hele tiden har fokus på, at uddannelsen følger med tiden. Derudover har jeg fungeret som censor på Groundsman uddannelsen siden 2014.

Jeg vil gerne arbejde for at binde vores netværk tættere sammen i branchen, da det er vigtig vi netværker og deler viden med hinanden. Jeg lægger også vægt på, at vi samarbejder med alle relevante aktører (bl.a. Divisionsforening, spillerforening og DBU)

 

Sten Bartelsen, 2. suppleant

Jeg er Teamleder på alt udendørssport i Slagelse kommune med 5 medarbejdere samt styring af de frivillige private personer, der skal arbejde for fritid på kommunens arealer. Jeg står selv for den daglige drift af Slagelse Stadion samt de to tilhørende træningsbaner.

Jeg er oprindelig uddannet anlægsgartner og har sidenhen taget Groundsmanuddannelsen i 2013.

Jeg synes, det er vigtigt, at vi netværker og vidensdeler med hinanden.

 

Henri Poulsen, Sponsorrepræsentant

Henri er produktchef for sport og anlæg hos Semenco. Han er sponsorernes repræsentant i GAD´s bestyrelse i 2018 og 2019.