17 sep 2021

Ny rapport samler erfaringer med robotklippere

I en ny rapport fra Dansk Golf Union- Robotklippere til golfbaner – samles praktiske erfaringer med driften af robotplæneklippere på golfbaner og i kommuner. Rapporten munder ud i en række tips og gode råd til opstart og drift med robotklippere og samler en række spørgsmål, som driften i golfklubber og kommuner bør forholde sig til inden køb af en klipperobot.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

I private haver vinder små robotplæneklippere hastig frem i disse år. Også i den professionelle grønne sektor er der en stigende interesse for brugen af robotplæneklippere.

Mange nye spørgsmål

Som med al ny teknologi kommer der mange nye spørgsmål til, når man dykker ned i arbejdet.
Dansk Golf Union har oplevet en stigende efterspørgsel på et beslutningsværktøj, som de driftsansvarlige i de danske golfklubber kan gøre brug af ved indkøb af robotter. Hvad er vigtigt at vide inden driften går i gang? Hvilke overvejelser skal driften gøre sig? Hvilke spørgsmål skal man stille til forhandleren? Hvordan er regler for tilsyn og hvilke sikkerhedskrav skal driften leve op til mm. 

Et beslutningsværktøj til driften

Formålet med spørgeundersøgelsen har været at indsamle praktiske erfaringer fra driften og på baggrund af disse erfaringer udarbejde et beslutningsværktøj/ en række tips, som driften i golfklubber og kommuner bør forholde sig til inden køb af en klipperobot. Ud over Dansk Golf Union har Miljøstyrelsen samt København, Odense og Slagelse Kommune giver økonomisk støtte til rapporten.

Lovgivning ikke på plads

Et af de helt store spørgsmål for driftenenhederne er sikkerheden omkring robotterne. Al færdsel på offentlige arealer er underlagt Færdselsloven. Lovgivningen på dette område er i hastig forandring og det gør det komplekst at finde rundt i for kommuner og golfbaner, der med rette er forvirrede over, hvilke krav de skal leve op til. For eksempel er der pt. ingen klare regler om, hvem der må eller skal føre tilsyn med robotter, og hvorvidt frivillige må det. Det er stadig uklart, hvorvidt man iflg. Færdselsloven må sætte en robotplæneklipper (store som små) igang på et offentligt areal og derefter gå hjem. Forfatterne til rapporten ser et meget stort behov for afklaring på området, da området er ureguleret og umodent.

God klippeteknik, men det kræver sit at komme igang

Erfaringerne viser, at klippeteknikken generelt er god på klipperobotterne, særligt hvis driften husker at skifte knivene i tide.

Arbejdet med at implementere klipperobotter i driften kræver en stor indsats af driften. Der skal bruges mange timer i starten og her er den en stor fordel at have en ildsjæl i driften, der ikke giver op ved de første bump på vejen. Kunsten er bl.a. at få integreret robotterne i den daglige drift. Det er nødvendigt at arbejde systematisk og opbygge rutiner og strukturer i organisationen, der undersøtter den nye daglige drift med robotter. Hvis man går igang med robotter nu er man stadig frontrunner på området.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere og gå i detaljer med de indsamlede erfaringer kan du læse mere i pjecen ”Robotklippere til golfbaner”. Pjecen findes både som PDF på Dansk Golf Unions hjemmeside, som du finder her og den kan rekvireres i en trykt version. Hvis du kommer til GAD uge 38 seminar har du mulighed for at få pjecen på standen ved Nyholt ApS.

Ønsker man yderligere indsigt i det bagvedliggende materiale, er man velkommen til at kontakte Dansk Golf Unions baneområde.