09 okt 2023

Nyt initiativ skal øge kendskabet til groundsmanfaget

I Danmark er groundsmanfaget stadig et forholdsvis nyt fag og GAD arbejder til stadighed på at øge kendskabet til faget og foreningen. Med et helt nyt initiativ håber bestyrelsen i GAD at åbne endnu en ny dør op til større forståelse og kendskab til groundsmanfaget.

Af Karin Normann, Sekretariatet GAD. Foto Steffen Søgaard

Foto: Groundsman Alex Moreno, Næstved Kommune, til venstre i billedet på besøg på Erhvervsakademi Århus. Her underviser Lisa Amby Mortensen til højre i billedet et hold urbane landskabsingeniører i pleje af boldbaner.

Onsdag den 4. oktober 2023 satte driftsleder Steffen Søgaard og groundsman Alex Moreno, Næstved Kommune sig ind i bilen og satte kursen mod Erhvervsakademi Århus. Målet med besøget var at møde nogle af fremtiden grønne ingeniører, som ofte ender som driftsledere ude i de danske kommuner.

Hvordan opstod ideen til at kontakte Erhvervsakademi Århus og Skovskolen?

Igennem de sidste to år har jeg været medlem af GADs bestyrelse. På et bestyrelsesmøde snakkede vi om forskellige tiltag til at øge kendskabet til groundsmanfaget og -uddannelsen. Jeg er selv uddannet Urban Landskabsingeniør og ser verden derfra. Mit bidrag kunne derfor være at bygge bro til de grønne ingeniører.

Når de grønne ingeniører er færdiguddannede ender en hel del af dem ude i den grønne drift i de danske kommuner. De kommer blandt andet til at arbejde sammen med groundsmen. Derfor er det vigtigt, at de har kendskab til, hvad en groundsman er og hvor stor kompleksiteten, der er i faget. Det er jo langt mere end blot at klippe græs. Jeg havde tilfældigt mødt Lisa Amby Mortensen, som underviser på Erhvervsakademi Århus, på et bytræs-seminar. Jeg snakkede med hende om at komme på et besøg og hun var lige med på ideen.

Ud over at åbne op for mere kendskab til groundsmanfaget, så vil jeg også gerne bidrage til at fremtidens grønne ingeniører står bedre rustede til at komme ud i driften, end jeg selv gjorde, da jeg var færdig med min uddannelse. Som nyuddannet grøn ingeniører får du en basisviden om jord og planter på uddannelsen. Som nyuddannet ved du langt fra alting og du har brug for at vide, hvor du kan søge råd.  Derfor er det vigtigt også at kende noget til landskabet, du kommer ud i og hvilke aktører, der er derude og hvor du med fordel kan rette dine spørgsmål hen. Den viden manglede jeg selv som nyuddannet.

Hvordan passede jeres besøg ind i undervisningen?

De studerende havde lige været igennem forskellige Videnblade fra Videntjenesten på KU om differentieret pleje af boldbaner, ukrudt og skadedyr, så vores besøg var en god forlængelse af denne undervisning. Det fungerede også rigtigt godt, at vi var to afsted, som gav hver sit perspektiv på groundsmanfaget. Alex med den mere praktiske groundsman vinkel og jeg kunne så bidrage med driftslederes perspektiv.

Hvad er planen fremadrettet?

Vi har aftalt med Lisa Amby Mortensen at Alex og jeg kommer på besøg igen, når et nyt hold grønne ingeniører rammer modulet om pleje af grønne områder. Vi har allerede en ide om, at vi gerne vil tage de studerende med ud på et idrætsanlæg næste gang. Det giver altid langt mere at stå ude på et anlæg og tale ud fra nogle konkrete udfordringer.

Derudover vil vi også udvide med et møde på Skovskolen. Her har jeg kontakt til underviser Kim Thue Damsgaard, som underviser i ”Drift af grønne områder”. Til foråret når undervisningen rammer dette modul, så starter Alex og jeg bilen og kører afsted igen.

Og Steffen Søgaard afslutter: Dette projekt er mit barn og jeg vil gerne være med til at løbe det rigtig godt i gang. Så kan det være, at der er andre, der tager over om nogle år.

Der blev lyttet intenst til groundsman Alex Moreno, der forklarede de studerende om, hvordan han selv bruger plejeplaner i det daglige arbejde med boldbanerne i Næstved Kommune.