14 maj 2020

Nyuddannede groundsmen fra Sandmosen

Et nyt hold groundsmen og greenkeepere har bestået svendeprøven på Sandmoseskolen. Fra venstre ses greenkeeper Casper Eriksen (Jelling Golf), groundsman Alex Moreno (Næstved Kommune), groundsman Allan Hørlyk Feddersen (Synderjyske Stadion), greenkeeper Lars Rosendahl Andersen (Varde Golf), groundsman Henrik Manthey Sørensen (Helsingerhallerne), groundsman Martin Skøtt Christensen (Næsbyboldklub), siddende forrest Dennis Sepala Ebbesen (Vejle Golf).

GAD ønsker stort tillykke med den veloverståede svendeprøve.