17 maj 2021

Per fik ´groundsman´ skrevet ind i overenskomsten mellem 3F og KL – men ikke uden kamp

Per Kirkegaard, Halsnæs Kommune, har igennem de sidste godt 1,5 år kæmpet en kamp for at få anerkendt sin uddannelse som groundsman som en faglært uddannelse og få den indskrevet i overenskomsten med 3F og Kommunernes Landsforening (KL). Det har ikke været en nem kamp, som du skal høre her og Per har måttet tage flere runder både med 3F, kommunens jurister og KL.

Foto: Per Kirkegaard ses her på Anfield. Foto venligst udlånt af Per.

Af Karin Normann, Sekretariatet GAD

Oprindelig er Per Kirkegaard uddannet laborant, men har igennem sit arbejdsliv lavet mange forskellige ting og bl.a. været visevært og sømand. Samtidig har han altid være tosset med fodbold, som han selv siger, og da de skulle bygge et nyt idrætsanlæg i Halsnæs Kommune, så lavede han en uopfordret ansøgning til kommunen, hvor han søgte jobbet som baneansvarlig. Per fortæller: ”Jeg fik dog ikke jobbet i første omgang, men jeg fik et job i Park og Vej. Et halvt år efter jeg blev ansat i kommunen, var der alligevel nogen som huskede min ansøgning og på den måde endte jeg alligevel med at få ansvaret for fodboldbanerne i kommunen”. Sidenhen gik Per i lære som groundsman og han afsluttede uddannelsen i oktober 2019.

Intet ord om groundsman i overenskomsten

Per er organiseret i 3F. På arbejde er han tillidsrepræsentant og forhandler på den måde løn for alle de andre medarbejdere. ”Da jeg gik i uddannelse som groundsman var jeg blandt de lønførende, men i de 4 år jeg var under uddannelse, da kom jeg bagerst i køen med hensyn til løn, idet elever som en klubpolitik ikke kan forhandle løn. Da jeg var færdig med min uddannelse som groundsman, så tænkte jeg, nu er jeg uddannet, nu er det min tur til at få den faglig løn, som jeg har fortjent. Så jeg sendte mit svendebrev til lønningskontoret og på næste lønseddel fik jeg et mindre tillæg for et AMU-kursus. Så gik jeg amok og fik et møde med chefjuristen i kommunen. Jeg ville have faglig løn og min chef bakkede mig heldigvis op i det”.

Juristerne i kommunen kontaktede KL. Den første tilbagemelding fra KL var, at uddannelsen til groundsman ikke er nævnt specifikt i overenskomsten for specialarbejdere for 3F, så derfor kunne groundsmanuddannelsen ikke betragtes som en faglært uddannelse. Først når uddannelsen er nævnt i overenskomsten, kan den betragtes som en faglært uddannelse og dermed give ret til grundløn som en faglært”, fortæller Per

Kørte sagen på punkt nr. 15

I overenskomsten mellem 3F og LK er der specifikt nævnt 14 erhvervsfaglige grunduddannelser bl.a. gartner, brolægger, skov- og naturtekniker mv. I punkt nr. 15 står der yderligere, at overenskomsten også dækker: en medarbejder, som er anerkendt svarende hertil ved det relevante faglige udvalg. Det var dette punkt 15, jeg kom til at køre sagen på. Jeg gik til min fagforening 3F og påpegede, hvad der stod i punkt 15, Den lokale 3F afdeling sendte min klage ind til hovedafdelingen, hvorefter alt gik i stå”.

Efter et stykke tid kom jeg på kursus ”Kend din overenskomst” med chefforhandleren i 3F, som forhandler overenskomst med KL. På kurset kom vi til at diskutere min sag og jeg fik ham overtalt til at prøve at få uddannelsen som groundsman med i de kommende overenskomstforhandlinger med KL. Efter en del brok fra min side blev jeg foreslået, at jeg gik hjem og begyndte en ny lønforhandling med kommunens jurister.  Tilbage i kommunen kunne juristen godt se urimeligheden i sagen og kommunen var villige til at give mig den faglige løn, som jeg ønskede mig. Men jeg kunne ikke få den faglige titel som groundsman, da det jo ikke var nævnt i overenskomsten mellem 3F og KL”.

Så jeg kæmpede videre, for jeg ville have anerkendelse for min uddannelse. Jeg var faktisk ret lige glad med lønnen. Næste trin var derfor, at vi udfyldte en uenighedserklæring om, hvorvidt groundsmanuddannelsen hører under det tidligere nævnte punkt 15 i overenskomsten og sagen blev sendt til mæglingsmøde mellem toppen af 3F og Kommunernes Landsforening.

Sidenhen skulle vi mødes på et online mæglingsmøde med KL og 3F. Der var fyldt med ansigter på min skærm og de to forhandlere kørte sagen. Fra vores side blev der orienteret om, at hvis ikke jeg blev anerkendt som fagligt uddannet groundsman, ville vi føre sagen i arbejdsretten og de fik en måneds frist. Juristen for KL oplyste så, at det ikke var nødvendigt med arbejdsret, da begge parter var enige om, at groundsman skulle være med i den nye overenskomst fra april 2021 og at enigheden nu var så stor som 99,900 nitaller. Halsnæs kommune kunne nu endelig kunne give mig et ansættelsesbrev som groundsman. Det betyder, at der i dag står groundsman på min lønseddel og at jeg får den faglige løn, som jeg synes, jeg har fortjent”.  

Stilling: Groundsman -står der nu på Per Kirkegaards lønseddel.

Hvad betyder det for dig at få anerkendt groundsmanuddannelsen som en faglig uddannelse på lige fod med andre faglige uddannelser?

Helt konkret er jeg steget 8 løntrin og får mere i lønposen, men det allervigtigste er, at jeg har fået anerkendelse for mine kvalifikationer og at uddannelsen er blevet anerkendt og kommer til at indgå i overenskomsten mellem KL og 3F.

Jeg har aldrig kunnet forstå, at KL ikke har kunnet se, hvor meget mere værdi kommunerne får via vores uddannelse. Efter jeg har taget groundsmanuddannelsen, kan jeg komme med en faglig vurdering og bidrage til, at der bliver taget mere kvalificerede beslutninger i kommunen. For eksempel havde vi en klub, der ville have et vandingsanlæg for at få bedre baner, men det nytter jo ikke noget at få et vandingsanlæg, hvis banerne ikke er i orden fra starten. Man må starte et anden sted. Den dialog var jeg med til at tage med kommunen og det resulterede i, at Park og Vej fik 500.000 kr. ekstra til forbedring af banerne”, fortæller Per.

Alle taler om rekruttering

Inden for vores fagområde er der meget snak om, at det er svært at rekruttere folk. Det tror da pokker, når der ikke er en gulerod i den anden ende, når man er færdig med uddannelsen. Det har været en kamp og der har været mange sure ansigter undervejs i processen. Jeg har ikke haft noget imod at tage kampen og være en ledestjerne for andre groundsmen. Det, der har drevet mig, er, at jeg vil værdsættes for min faglighed. Det er en stor ting, at det nu er lykkedes”, afslutter Per.