12 dec 2019

Pesticider på boldbaner

Der sprøjtes ikke meget på de danske idrætsanlæg. Hvordan området er reguleret, falder derfor let bagud i vores bevidsthed. Her kommer en lille opdatering.  Kommunerne har en aftale med staten om at udfase brug af pesticider. Aftalen blev indgået 1998 og revideret i 2007. Hvordan denne ramme administreres lokalt, besluttes i byrådene. Hertil kommer hele den miljø- og sundhedstekniske regulering. Dansk Golf Union har netop udsendt GOLFBANER OG PESTICIDER, der opsummerer hele dette regelsæt. Nyttig og overskuelig læsning.       

Af Asbjørn Nyholt, hortonom og græskonsulent

Hvis politikken i din kommune muliggør en begrænset brug af pesticider, bliver det næste niveau at undersøge, hvilke midler der er godkendt til anvendelsesområdet. Det vil oftest være tale om godkendelse til ’Mindre anvendelse’ (tidligere Off-label). Produktet skal være godkendt til den specifikke anvendelse. Anvendelsen kan enten være ”Sportsanlæg” eller ”Rekreative græsarealer.” Det søger du på middeldatabasen.dk. For god orden skyld skal jeg her pointere, at en fodboldbane ikke er en golfbane. EU-regler fra 2015 skærpede kravene til sprøjtemidler, der benyttes på græsarealer med offentlighedens adgang. Det vil sige offentlige parker, offentlig tilgængelige sportspladser og andre rekreative områder. De skærpede regler blev indført for at beskytte legende børn mod kontakten med rester af sprøjtemidler i græsset. Kun de midler, der kan leve op til de nye krav, vil fremover blive godkendt.

Kun ukrudt
Ukrudtsmidlet Saracen M og Primus er i skrivende stund godkendt til Mindre anvendelse til rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang og Ariane FG S kan bruges mod ukrudt på lukkede anlæg (Kræver etiketteversion fra før 28. november 2019). Hertil kommer to vækstregulerende midler Clipless NT og Primo Maxx II. Ingen øvrige midler har godkendelse til brug på fodboldbaner.

Dansk Golf Union (DGU) tager ansvaret for og varetager golfsportens interesser. Det vil sige, at DGU søger om godkendelse til ’Mindre anvendelse’ på pesticider til brug på danske golfbaner. Det kan være midler til bekæmpelse af larver af gåsebille, stankelben eller svampesygdomme som sneskimmel eller lignende. Det betyder samtidigt, at DGU påtager sig en udgift til ansøgning og supplerende forsøg med disse pesticider. Her i december 2019 var der 21 midler godkendt til brug på golfbaner her af syv mikrobiologiske midler. Når du læser GOLFBANER OG PESTICIDER, skal du huske, at reglerne om behandlingsloft og indberetning til Greendata alene gælder golfsektoren, mens resten gælder for alle professionelle i den grønne branche.  

Miljøarbejde
Sideløbende driver DGU et miljøarbejde, som har det erklærede mål at minimere brugen af pesticider og udvikle biodiversiteten. DGU har bl.a. indstiftet golfens Natur- og Miljøpris og understøtter forskning om bæredygtig banedrift gennem den nordisk forskningsfond STERF. Jeg oplever ikke et tilsvarende klart ejerskab til de danske fodboldbaner. Her er ansvaret ligesom faldet ned mellem to stole: DBU som varetager sportens interesser og Kommunernes Landsforeningen, der varetager anlæg og drift i kommunerne. DBU skriver på deres hjemmeside: Der skal spilles under hensyntagen til naturen. Fodboldbaner skal anlægges og vedligeholdes på baggrund af nødvendige miljøhensyn. … Den helt overvejende fodboldaktivitet foregår oftest på kommunalt ejede og ofte også kommunalt drevne anlæg. Langt størstedelen af fodboldbanerne i Danmark omfattes således af de generelle bestemmelser og retningslinjer, der gælder for anlæggelse og drift af kommunale anlæg”. På denne måde sparkes bolden elegant over på kommunens banehalvdel. Jo – der foregår vigtigt miljøarbejde rundt om i kommunerne båret af visionære politikere og lokale medarbejdere, men hvem skal tegne den landspolitiske linje? Det har vi endnu til gode at se.

Kilder:
GOLFBANER OG PESTICIDER; Dansk Golf Union, 2019.
https://middeldatabasen.dk/
https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugere-professionel-brug/offentlige-arealer/ og https://www.dbu.dk/turneringer-og-resultater/kampe-og-baner/graes-og-miljoe/