08 sep 2022

Program til ERFA-gruppe Kunstgræs den 14. september 2022

Foto: Multibanen på Bavnehøj Skole, København, blev besøgt ved gruppens sidste møde i marts 2022. Banen er en non-infill multifunktionel bane, som har et utal af opstregninger, så der er mulighed for at spille volleyball, fodtennis, høvdingebold, lave atletik mm.

Vi mødes hos OB, på Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C

Program  

09.00 Kaffe/te og rundstykke 

09.15 Velkomst
v/ Christina Hoff, næstformand GAD og Jørgen Hegner, Dines Jørgensen

09.30 Får vi et forbud mod brugen af SBR-gummigranulat?
V/ Anders Kjær, DBU. Fremtiden for SBR-gummigranulat set med DBU´s øjne

10.00 Forbud mod SBR-gummigranulat  
Vi fortsætter i plenum med emnet – Jørgen Hegner følger op med de nyeste erfaringer med alternativer til SBR-gummigranulat.

10.15 Ordensregler på en kunstgræsbane
Flade sko er no go på kunstgræs, men hvordan får vi fortalt brugerne, at det betyder noget for banens levetid at der ikke bruges flade sko? Der kan også være andre ting, som driften gerne vil have fortalt til brugerne for at sikre, at drift og brugere sammen passer bedst muligt på banerne. Kan vi på en indbydende og enkelt måde lave en oplysningstavle med ordensregler?

Har du eksempler på ordensregler – skilte eller andre tiltag -, som allerede er i brug, så send gerne et billede til  kn@groundsman.dk inden vi mødes. Så samler Karin eksemplerne sammen.

11.00 Pause

11.15 Plejeplaner
Hvad skal en plejeplan indeholde? Kan vi lave forskellige niveauer af plejeplaner, vinter-og sommerplejeplaner? Sammen brainstormer vi på, hvad en plejeplan skal indeholde ud fra jeres praktiske erfaringer. Vi kommer rundt om – traktortype, dæktryk, grej til plejen, frekvens af behandlinger og meget mere.  V/Jørgen Hegner 

12.00 Frokost

12.30 Plejeplaner fortsat

13.00 Drift af kunstgræsbaner og plejeplaner i OB
V/ Groundsmen Søren Tøt Jensen og Poul Nielsen

13.30 Maskinparken i OB
Vi går ud på banerne og fortsætter dialogen om maskiner til plejen
V/ Poul Nielsen og Søren Tøt Jensen

14.30 Kaffe, kage og tanker til næste møde

15.00 Tak for denne gang

Af hensyn til forplejningen er der sidste frist for tilmelding på
kn@groundsman.dk mandag den 12. september 2022 kl. 12.00.