12 okt 2021

Program til ERFA-møde kunstgræs

Onsdag den 13. oktober 2021 
Hotel Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Program

09.30   Kaffe/te og rundstykke

09.45   Velkomst v/ Christina Hoff, næstformand GAD
            
Baggrund for og formål med ERFA-gruppen

09.50   Kort præsentation af de fremmødte v/Jørgen Hegner
            
Hvem er vi i gruppen? Hvorfor deltager du i gruppen?

10.15   Ideopsamling – Hvilke områder mangler du viden om? v/Jørgen Hegner
           
Vi arbejder med ønsker og forventninger til ERFA-gruppen i 4-mandsgrupper

11.00   Pause

11.15   Fælles opsamling og diskussion af ønsker og forventninger v/ Jørgen Hegner
          
Vi fastlægger formen på gruppen og emner der er behov for at tage op

12.00   Frokost

12.45   Erfaringer med tilstandsrapporter fra kunstgræsbaner v/ Kim Wilsleff-Milling, Dines Jørgensen
           Typiske mangler og fejl ved banekonstruktion samt generelle tilstandsvurderinger af
           anlægget (anlæg og kunstgræssystem) og hvad betyder det alt sammen for banens levetid?

13.30    Pause

13.45   Erfaringer fra udskiftningsprojekter v/Jørgen Hegner
            I de kommende år vil behovet for udskiftning af baner stige.
            Hvilke erfaringer har vi i dag med udskiftningsprojekter?
            Hvilke problemstillinger skal driften være opmærksom på i forbindelse med en udskiftning?

14.30   Tak for denne gang