14 aug 2018

Så kom tørken

Ved opstart af eftersårssæsonen i august 2018 var tørken så intensiv, at mange var bange for at græsplanterne tog varigt skade.  

Af Asbjørn Nyholt, Nyholt ApS

Billedtekst: Mange kommuner har henstillet til, at klubberne skåner banerne i denne ekstremt tørre periode, men der vil være et ekstra behov for eftersåning så snart regnen kommer.

Først i august 2018 var det alene ukrudt med pælerod, som stod grønt på boldbanerne uden vanding. Det var dog muligt at finde et grønt skær inde i skyggen, hvor fordampningen havde været mindre. Ukrudtsgræsset enårigt rapgræs med sit højt liggende rodsystem, var allerede dødt i juni. Den enårige har smidt sine mange frø, så enårigt rapgræs vil lynhurtigt spire, når regnen kommer igen. Kulturgræsserne har en lidt anden overlevelsesstrategi. De skal enten skyde igen fra underjordiske udløbere eller ved genvækst fra hjerteskuddet.

Rajgræsplanten har hjerteskuddet (kronen) siddende i jordoverfladen og er klar til at skyde igen i princippet som et træ om foråret. Men der skal ikke meget spil til på de støvtørre baner, før hjerteskuddet slides af og dermed er muligheden for genvækst tabt. Mange kommuner har derfor henstillet til, at klubberne skåner banerne i denne periode. Træk spillet bagud på anlæggene til de mindre brugte baner eller brug kunstgræs i større omfang end normalt for denne årstid.

Engrapgræs er god til at skyde igen fra sine underjordiske udløbere, når først fugten er der. Den vil skyde næsten lige så hurtigt frem, som enårigt rapgræs kan nå at spire. Der vil være et ekstra behov for eftersåning specielt på slidfelterne. Man kan med fordel stå klar med skivesåmaskinen, så snart fugten er tilbage, så frøet af rajgræs kan nå at tage konkurrencen op mod de mange frø af enårigt rapgræs.

Normalt vil banerne stå tættest nu midt – sidst i august. Den maksimale tæthed i græsset bliver skabt henover sommeren. En robusthed, der sikrer, at græsset tåler slid gennem efteråret og det tidlige forår frem til væksten begynder igen midt i april. Den tabte sommervækst kan vi ikke indhente nu. Lysintensiteten og daglængden går nu sikkert ned ad bakke. Selv om regnen kom i nat, vil vi fortsat stå i en sårbar situation også til næste forår.

Vent lidt med at give gødning. Efter en længere tørkeperiode kan der nemt komme en naturlig ekstra frigivelse af næringsstoffer fra jorden.