01 apr 2018

Sent forår

Der skal ske mirakler nu med et sikkert skifte i vejret, hvis alle boldbaner skal stå klar til brug 1. april. I skrivende stund 15. marts ligger der fortsat rester af sne mange steder. Jorden er fortsat frossen og derfor står toppen af vækstlaget vandmættet, hvis der ikke ligefrem står pytter i græsset. Mange steder kan man ikke begynde med opstregning af banerne og alle tanker om strigling eller slæbenet, må vente nogle uger endnu.

Af Asbjørn Nyholt, græskonsulent  

Heldigvis kan vejret hurtigt skifte og inden vi ser os om, er det pludselig tid til forårsklargøring. Mange baner står nu ujævne. Regnormene har lagt mange store ormeskud op på overfladen af jorden gennem efteråret og den lune del af vinteren. Formålet med at køre med strigle eller slæbenet er, at trække toppene af ormeskuddene inden spillerne eller klipperen maser dem ned. Fladmaste ormeskud giver de karakteristiske små ujævne spilleflader.

Langt græs fra efteråret

Der står fortsat en del baner med langt græs, der ikke kunne klippes i det våde efterår. De skal naturligvis klippes, så snart man kan køre på banerne uden at lave spor. For at få ryddet tilstrækkeligt op, kan det være nødvendigt at samle græsset af evt. med en let vertikalskæring. Du vil stå tilbage med en noget stappet og tynd græsbestand. Der vil mangle planter. Der vil derfor være behov for en eftersåning for at få genskabt tæthed, ensartethed og slidstyrke.

Komprimering fra efteråret

Den megen regn gennem efteråret har tydeliggjort gamle komprimeringsskader i vækstlaget. Måske har banerne været brugt eller klippet under for våde forhold, så vækstjorden derfor er blevet mast sammen. Der kan derfor være mange gode grunde til, at få gang i spyddene på luftningsmaskinerne for at få brækket op i vækstjorden, så porøsiteten kan blive genskabt inden den tørre sommertid. Husk at dybdeløsning altid hører den halvtørre tid til. Jorden skal være bekvem tør – til den tørre side, for at opnå den ønskede krakelerende effekt. Hvis jorden er våd, ælter du blot den sidste porestruktur ud af jorden. Du efterlader godt nok hullet fra spyddet i jorden, men det er en høj pris at betale, hvis resten af vækstlaget efterlades fast som beton.

Behov for dræning?

De klimakyndige vil nu sikkert diskutere, om vejret det seneste halve år har været ’ekstremvejr’, som resultat af klimaændringer eller om det blot har været en forventelig årsvariation. Men en ting er sikkert. Der er blevet sat fokus på boldbanernes drænforhold. Det giver lige nu en god mulighed for at notere sig, hvor problemerne med vand er. Det kan hurtigt gøres på et kort med én skravering for medium problemer og én anden skravering for alvorlige problemer. Når først registreringen er på plads, kan du siden hen afgøre, om problemet kan løses ved:

  • Inspektion af rensning af eksisterende dræn
  • Ekstra vertidræning i den medium tørre tid
  • Dyb vertidræning ned til 45-50 cm
  • Regelmæssig topdressing for over år at opbygge en gradueret sandtop
  • Lægge et nyt drænsystem
  • Trække slidsedræn på tværs af eksisterende dræn

Billedtekst: Den sene vinter og det regnfulde efterår sætter fokus på for meget vand på spillefladerne. Kan du løse opgaven med ekstra dybdeløsning af vækstlaget og regelmæssig topdressing eller skal du spare sammen til drænprojekter? Foto: Asbjørn Nyholt, 13. marts 2018