12 dec 2019

Snerydning og glatførebekæmpelse på kunstgræsbaner

I oktober måned udsendte GAD en spørgeundersøgelse til foreningens medlemmer omkring snerydning og glatførebekæmpelse på kunstgræsbaner. Der kom 28 besvarelser fordelt på hele landet (Bornholm, Sjælland, Fyn og Jylland var alle repræsenterede). Nedenfor kan du se resultatet af undersøgelsen.

Inden du læser resultaterne, bør du være opmærksom på, at undersøgelsen ikke kan betragtes som en fyldestgørende statistisk sikker undersøgelse af anlæggene rundt i Danmark, men den kan blot give en indikation af, hvordan anlæggene er udformede og hvordan der arbejdes rundt på anlæggene. Tak til alle der deltog i denne miniundersøgelse.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Hvordan ryddes der sne?

Når sne skal fjernes kommer ploven oftest frem alene eller i kombination med andre redskaber. Her nævnes bl.a. sneslynge, når der ligger meget sne eller vejsalt ved en lille mængde sne.

Er der plads til opbevaring af sne uden for banen?

69 % svarede at de kan opbevare sne uden for banen. 45 % svarede, at de ikke har plads til opbevaring af sne. Nogle anlæg må derfor være en kombination af begge.

Hvilke tømidler benyttes der og hvordan?

Det mest benyttede tømiddel er vejsalt, herefter Icebreaker og Viaform. Af andre midler nævnes Ecoform. Vejsalt udbringes med saltspreder/centrifugalspreder og fordeles på banen med børste og gummislæb. En enkelt udbringer vejsalt som en saltlage.
Viaform udbringes som granulat. Icebreaker sprøjtes ud.

På hvilke dage og tidspunkter ryddes der sne?

Der ryddes generelt alle hverdage mellem 7-15/16. En enkelt angiver, at der ryddes alle dage 04-22.

I weekenden ryddes om morgenen/formiddagen. Enkelte angiver, at de slet ikke rydder, der ryddes, når der er et behov eller enkelte baner på større anlæg ryddes. 3 anlæg rydder sne til kl. 21/22. En enkelt nævner at baner ikke ryddes mellem jul og nytår.

Er der etableret indfyldssikring?

Ca. 2/3 svarede, at de ikke har etableret indfyldssikring. En enkelt svarer, at de får det næste gang banen udskiftes og en enkelt har købt plader og etablerer nu selv.

Er der etableret sluser til opsamling af infill?

Det er ganske få anlæg, der kan opsamle infill. En enkelt svarer, at det kommer ved nyt anlæg og en enkelt overvejer at få lavet en sluse.

Baneopbygning, type af kunstgræs og evt. pad?

Besvarelsen beskriver en meget stor variation i såvel i alder og opbygning af banerne, så det har ikke været muligt at drage nogle generelle konklusioner her.