26 aug 2019

Sten forfiner teknikken

I Slagelse Kommune arbejder 13 robotplæneklippere af typen Husqvarna 550 med at holde græsset klippet på kommunens idrætsanlæg. Groundsman Sten Bartelsen kan se et stort potentiale i robotterne og brænder for at få teknikken til at lykkes.

Foto: Groundsman Sten Bartelsen, Teamleder for Entreprenørenheden i Slagelse Kommune, kan se et stort potentiale i at bruge robotter til græsklipning på boldbaner. Hen over sommeren har han lavet forsøg med at forfine driften af klipperobotterne på Skælskør Stadion. Kablerne til robotterne har han gravet ned i selve banen for at få et bedre signal til robotterne. Her ses Sten ved en af de nedgravede brønde, hvor kablerne er ført ud fra.

Siden marts har 2 af de 13 robotter klippet græsset på Skælskør Stadion. De 2 robotter er sat op til at klippe hele 11-mands banen. Tanken var, at hvis den ene robot var ude af drift, kunne den anden supplere og der ville ikke opstå niveauforskelle i græshøjden, når begge robotter var sat op til hele arealet, ligesom du kan opleve, når arealet deles op i to separate enheder med hver sin robot.  På klassisk vis blev kablet gravet ned i 5 cm dybde rundt om banen. Det viste sig dog hurtigt, at der var problemer med at få signal nok til drift af robotterne inde midt på banen. Robotterne gik simpelthen i stå.

Signal fra 30 cm dybde

For at løse problemet med manglende signal på midtbanen gravede entreprenørenheden kablerne ned i 3 strenge halvvejs ind på banen. For at sikre at der stadig kunne dybdeluftes blev kablerne gravet ned i 30 cm dybde. Kablerne blev ført i et kabelrør og ude i kanten af banen blev der nedgravet brønde. På den måde kan driften nemt finde kablerne og udskifte dem, hvis det bliver nødvendigt (Foto: Sten har åbnet en af brøndene, hvor man på det lille billede kan se kablerne til robotterne, som er ført sammen i et kabelrør).

Lovende resultater

De første resultater viser, at det godt kan lade sig gøre at grave kablet ned i jorden og få signalet op til robotterne. Nedgravning af kablerne inde på banen har forstærket signalet til robotterne og løst problemet med mange driftstop. Nu kører robotterne også på midtbanen og klarer fint arbejdet med at holde græsset nede i 30 mm. Og dog, når spillerne glemmer at flytte målene tilbage, mister robotterne signal. De små 3-mands mål er der ingen problemer med, men under 5-og 8-mands målene stopper signalet, så robotterne går i stå. Sten er nu blevet nysgerrig på, hvad det er, der stopper signalet og han har sat sig for at måle signalstyrken i forskellige jorddybder for at spore sig ind på, om det er dybden af kablet, der skal reguleres, for at signalet bliver stærkt nok også med efterladte mål på banen.

Mød Sten på Have- og Landskab

Har du lyst til at høre mere om Stens erfaringer med robotklipperne kan du møde ham på Have og Landskab. Sten holder indlæg om robotterne torsdag den 29. august kl. 10.45 og kl. 13.15.