23 jun 2021

Stort ambitiøst forsøgsprojekt om overgangen fra græs til natur på Have og Landskab 2021

Med bølgen ”Vild med vilje” er såning af vilde blomster blevet populært som aldrig før. Have og Landskab tager nu også trenden op. Udstillingen præsenterer et 1 ha stort demonstrationsareal, hvor de besøgende ved selvsyn kan se forskellige græsfrø- og blomsterblandinger.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD. Fotos venligst udlånt af HL.

Som noget helt nyt i år har arrangørerne bag Have og Landskab lavet et 1 ha stort demonstrationsareal med otte forskellige frøblandinger med henholdsvis plænegræs og blomstereng. Forsøgsarealet er blevet opdelt i et kulturbælte og et naturbælte for at illustrere udviklingen i naturens succession. I tiden frem mod HL21 vil kulturbæltet desuden blive vedligeholdt med fire forskellige metoder: robotklipper, cylinderklipper, rotorklipper og slagleklipper.

Udstillingsleder Dina Overgaard fortæller: Vi får flere henvendelser fra fagfolk, som ønsker at se reelle testarealer på udstillingen. Det viser vores nye undersøgelse blandt tidligere HL-gæster, og vores advisoryboard har også påpeget det. Gæsterne vil gerne opleve den faglige viden i praksis og ikke kun i teorien. Det ønske har vi besluttet at komme i møde, og det er en stor oplevelse at se hele faget samles omkring praktiske forskningsprojekter – fra universitetsforskere over producenterne af frø og gødning til maskinleverandørerne og de driftsansvarlige. Det kan gæsterne til årets Have & Landskab roligt glæde sig til.

Du kan læse mere om HL 21 og projektet her