22 dec 2020

Tilføjelse til indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Groundsman Association Denmark tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 19-21.

På grund af situationen med Covid-19 afholdes generalforsamlingen på TEAMS.

Tilføjelse
Bestyrelsen fremsætter et forslag til vedtægtsændring af § 11 omhandlende godtgørelse af bestyrelsesmedlemmer. Se venligst information om generalforsamlingen her

Regnskab
Foreningens regnskab er under revision. Så snart regnskabet foreligger revideret udsendes det til foreningens medlemmer.