26 aug 2019

Tilstandskrav til stadionbaner i Superligaen

Klubberne i Superligaen ønsker fortsat at understøtte udviklingen af standarden på de danske stadions. Divisionsforeningen introducerer derfor tilstandskrav til stadionbaner i Superligaen gældende fra sæsonen 2020/21. Disse minimumskrav til spillefladen bliver nu en del af licenssystemet. Divisionsforeningen lader derfor alle stadions teste en gang om året af et uvildigt firma. Erfa-Gruppe ’Stadionpleje’ var samlet i Herning onsdag den 21. august 2019, for at Divisionsforeningen og undertegnede kunne informere om den første testrunde, som finder sted her i efteråret.

 Af Asbjørn Nyholt, hortonom og græskonsulent

I årene 2013 til 2016 gennemførte Divisionsforeningen projekt Bedre Baner. Branchen lærte at arbejde med de forskellige test og hvilken betydning de forskellige testparametre havde for spillet. En anden vigtig læring for landets groundsmen var at kende værktøjskassen og ikke mindst vide, hvornår de forskellige værktøjer skal bruges. Timing af plejeopgaver, sommerrenovering, topskæring, fugtighedsmåling mv kom på dagsordenen. For at understøtte udviklingen af baneplejen på stadions i Superligaen indføres nu fra sæsonen 2020/21 tilstandskrav til stadionbaner. Alle græsstadions vil blive testet en gang om året først på efteråret. Det er klubberne, som betaler for testen. Det vil være undertegnede (Nyholt ApS), der i praksis kommer til at have ansvaret for testen i samarbejde med Jonathan Smith, Geo Turf ltd.

Liga-banetest
Testen indeholder 22 forskellige testparametre, som kan bundtes i fire grupper: Spilleegenskaber, vækstlag, græsbestand og banens udseende. Hver testparameter er gradueret på en 5-trinsskala, så hver egenskab kan score: 5 God, 4 Over middel, 3 Middel, 2 Under middel og 1 Ringe. Scoren 3 er defineret som det acceptable niveau. Nedenfor kan du se et eksempel for planhed. Planheden måles med en retskede og gabet under retskeden måles i mm:

5: God                     Max 5 mm gab
4: Over middel      Max 8 mm gab
3: Middel                Max 10 mm gab
2: Under middel   Max 20 mm gab
1: Ringe                  Over 20 mm gab

Nedslidningsperiode

Hovedtanken bag konceptet er at styrke banekvaliteten ved indgangen til eftersårssæsonen for derigennem af løfte kvaliteten inden nedslidningsperioden gennem efterår og vinter. Klubben og den driftsansvarlige vil modtage testrapporten sidst på efteråret. Rapporten indeholder resultater fra de 6 testzoner på banen. Den samlede score fører frem til konklusionen bestået/ikke bestået, som præsenteres sammen med en risikovurdering, hvor de væsentligste fokuspunkter fremhæves.

Plejeplan

Med afsæt i rapporten skal klubben sammen med samarbejdspart opsætte en pleje- og beredskabs­plan, som klubben indsender sammen med øvrig dokumentation til licensansøgningen 15. februar. Hvis et stadion dumper, skal plejeplanen opgraderes til en renoveringsplan. Effekten af de igangsatte plejeopgaver vurderes ved testen det efterfølgende efterår. Det giver mulighed for en ekstra indsats ved årets sommerrenovering.

Banens udseende

Banens fremtoning med mønsterklip, rette kridhvide linjer, græsfarve mv vil komme i fokus. Da jeg begyndte i denne branche midt i 1990’erne var banernes præsentation ikke prioriteret. Vi har nu erkendt, at det menigmand kan forholde sig til er; det man kan se og ikke alle vores små fagtekniske finurligheder. Der er nu indført ”dresscode”. Stadionbanen skal være stylet til fest inden kamp.

Det bliver spændende at følge hvilken dynamik dette tiltag vil medføre.