28 jun 2021

Udfordringer sæson 2021?

Sæson 2021 har allerede budt på væsentlige udfordringer for driften rundt omkring i landet. Først var det knas tørt og koldt, så kom regnen og varmen og med den en buldrende græsvækst. Hvilke flaskehalse og udfordringer har det givet driften og hvilke skruer har driften skruet på for at komme i mål med det daglige arbejde?

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Lasse Filsø, Teamleder, OKNygaard

Hvordan har sæson 2021 været hos jer indtil nu?

Her i Nordfyns Kommune har vi fået langt over 100 mm nedbør, da det først begyndte at regne. Samtidig kom der også mere varme i vejret, så græsset kom i vækst. Væksten her hos os har været helt enorm, så vi har virkelig været spændt for med græsklipning. På grund af de store mængder regn fik vi problemer med at køre på 4-5 anlæg, der blev for bløde. Det gav så yderlige udfordringer i forhold til at få græsset klippet i tide.

Når græsset har så enorm en vækst, og der skal klippes så meget, så har en del af udfordringen også været, at der ikke har været ledig kapacitet at hente nogen steder, fordi al materiel og mandskab allerede var på opgaven. Vi kunne f.eks. godt have brugt en mand mere til at samle græs sammen.

Hvordan har I løst udfordringerne?

På de anlæg, hvor græsset blev meget langt, valgte vi at bruge en slagleklipper for at være effektive. Med slagleklipperen fik vi sønderknust det lange græs. Det er naturligvis ikke det bedste scenarie og vi var nødt til at vende løsningsmodellen med klubberne inden vi satte det i værk. Entrepriselederen havde en rigtig god dialog med klubberne, som havde forståelse for problematikken og vi var enige om, at det var et kompromis vi kunne leve med i den givne situation for at løse udfordringerne.    

Marie Enevoldsen, Specialarbejder, Sorø Kommune, Park og Vej

Hvordan har sæson 2021 været hos jer indtil nu?

Vi har været bagud med at klippe græsset alle steder, men nu ved jeg ikke så meget om det, da jeg er på kunstgræsset. Her har vi dog også haft en del udfordringer, da eleverne på skolerne har skullet være ude i forbindelse med Corona. Eleverne skulle fordeles ud på banerne for at holde god afstand. Det har været en udfordring for mig i forhold til den daglige drift. Jeg kommer jo i en forholdsvis stor traktor og nogle af børnene synes, det er sjovt at løbe om kap med den. Det bryder jeg mig ikke om. Der har også været en udfordring i forhold til målene. Børnene flyttede jo målene ud på banerne hele tiden og så skulle jeg flytte dem væk igen.

Hvordan har I løst udfordringerne?

Min løsning har været at møde tidligere ind end normalt. Det er mit eget valg for at jeg ikke skulle få for højt blodtryk. Nu møder jeg ind kl. halv seks.

Thomas Olsen, Lolland Kommune

Hvordan har sæson 2021 været hos jer indtil nu?

Den har været stille og rolig. Vi har gået og ventet lidt på at Corona-restriktionerne ville blive lempet, så vi kunne komme rigtig i gang med driften. Vi har jo lavet felter til det ene og til det andet, hvor vores foreninger skulle være i Corona-tiden. Nu er vi kommet godt i gang igen med den almindelige drift og vi har fået vertikalskåret vores baner.

Her på det sidste har vi haft det tørt. Vi vander jo ikke her i Lolland Kommune, så vi må følge slagets gang. Vi gøder med langtidsvirkende gødning, så græsvæksten har vi også kunne følge med. Vi har holdt vores almindelige klippeinterval med klipning 2 gange i ugen og vi har ikke haft behov for at suge afklip af.

Lars Hansen, Holdleder, Græs og Natur, Herning Kommune

Hvordan har sæson 2021 været hos jer indtil nu?

I starten var det koldt og tørt her hos os, så jeg havde kun 2 mand på græsklipning, normalt har jeg 4-5 mand, der klipper græs. Herefter fik vi en masse nedbør og vi skulle passe på, at vi ikke lavede spor på de bløde baner, så vi var nødt til at lave græsset stå visse steder. Så kom varmen og solen og ugen efter fik vi en eksplosiv græsvækst. Vi klippede alt det vi kunne og havde 2 mand til at samle græs op. Jeg tror, det kommer til at koste os en del penge, da vi havde alle maskiner ude at køre og vi også havde en del overtid.

Ellers er det gået godt med forårsklargøringen. Lige nu er vi ved at vertikalskære banerne. Vi venter altid lidt med at vertikalskære, for så for vi også samlet en masse afklip med op. Det er ligesom at slå to fluer med et smæk.