24 feb 2022

Verdens største plænegræskonference i København

For første gang nogensinde vil verdens største plænegræskonference blive afholdt i Danmark i dagene fra den 10.-15. juli 2022.  Her får du lidt inspiration til forskellige faglige indlæg og tekniske ture, som du kan tilmelde dig.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Verden største plænegræskonference afholdes i regi af The International Turfgrass Society (ITS), der er en non-profit videnskabelig organisation grundlagt i 1969 for at fremme forskning og uddannelse inden for plænegræs. ITS arrangerer konferencer hvert fjerde år. I 2022 er det den nordiske forskningsfond STERF´s (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) tur til at være vært for en konference i København den 10.-15. juli 2022.

To dage målrettet praktikeren

Ud over den videnskabelige del af konferencen er der to dage særligt målrettet praktikeren. Fokus her er på praksisnær forskning, hvor forskningsresultaterne kan bruges direkte i den daglige drift af grønne områder.

1. Praktikerens Dag
Tirsdag den 12. juli er der Praktikerens Dag. Her vil der være indlæg på engelsk om topaktuelle emner, der er målrettet idrætsanlæg, men også golfbaner. Vi skal bl.a. høre om følgende emner:

Teknologi

  • Lysterapi. Der er en stigende interesse for brug at vækstlys på fodboldstadions.Hvilke lampetyper skal man bruge? Hvilke typer af lamper egner sig bedst til de forskellige græsarter?
  • Praktiske erfaringer med 5 års drift af klipperobotter fra Bærheim Golfklub, Norge.
  • Erfaringer med brug af luftfotos og termisk kamerateknologi. Hvad kan vi bruge teknogien til?
  • Kan mekanisk ukrudtsbekæmpelse kombineres med klipning?

Skadedyr og ukrudt

  • Regnorme er svære at kontrollere. Ormeskud er med til at forringe overfladens kvalitet. Hvilke metoder kan holde ormene i ave?
  • Hvordan kan jern bruges til at kontrollere kløver og mælkebøtter

Fremtidens græsarter

  • Hvilke græsarter og blandinger skal jeg vælge for at kunne pleje banen bæredygtigt med mindre gødning, klipning, vanding og brug af pesticider?
  • Kortlægning af vækstvilkårene på stadion for at sikre bedre betingelser for græsvækst.

Tørke og slid

  • Hvilken indflydelse har slid på græssets blade, rødder og vækstlaget under tørke?
  • Hvor godt klarer græsarterne sig under tørke ved forskellig klippehøjde?

2. Tekniske ture

Onsdag den 13. juli har du mulighed for at komme på en ekskursion til et udvalg af forskellige golfbaner, stadions, parker, forsøgs- og forskningsinstitutioner. Der er 5 forskellige ture at vælge imellem. Her kommer en kort oversigt over turene:


Tur nr. 1
: Århus Universitet, Flakkebjerg og SCANTURF, Tystofte

Tur nr. 2: Rosenborg Slotshave og Hørsholm Golfklub

Tur nr. 3: Parken og Furesø Golfklub

Tur nr. 4: Amager Bakke og Københavns Golfklub

Tur nr. 5: Brøndby Stadion og Smørum Golfklub

Tur nr. 6: Ljunghusen Golfbane og Malmø Stadion

Alle ture ender hos DLF´s forskningsstation i St. Heddinge på Stevns

Alle ture ender hos DLF´s forskningsstation på Stevns. Her har du mulighed for at høre, hvordan de forædler nye græssorter af plænegræs.

Kan jeg nøjes med at deltage en enkelt dag eller to og hvad koster det?

Ja, det er muligt at tilmelde sig Praktikerens Dag separat. Prisen for denne dag er 135 € (lige omkring 1000 kr.) til og med den 15. april. Herefter stiger prisen til 160 €, så hvis du er ude i god tid, er der penge at spare. I denne pris indgår forplejning i løbet af dagen samt middag om aftenen på Furesø Golfklub.

Du kan også tilmelde dig Praktikerens Dag samt en teknisk tur onsdag den 13. juli. Pris for begge dage er 175 € (ca. 1300 kr.), hvis du booker senest den 15. april.

Du kan finde flere informationer om konferencen og tilmelde dig her www.ITRC2022.org.