08 nov 2019

Vintertid er reflekstid

Foran os ligger mange mørke morgen- og aftentimer. En undersøgelse fra Børneulykkesfonden i 2018 viste, at 43 % af alle danskere siger, at de bruger reflekser i de mørke måneder. Antallet af børn, der går med reflekser, var faldet med 5 procentpoint til 72 % sammenlignet med året før.

Billedtekst: I den kulsorte nat gavner det lille røde baglys på cyklen ikke cyklisten meget. Her viser refleksjakken sit værd.

Af Karin Normann, sekretariatet GAD

Tallene fra Børneulykkesfondens undersøgelse viser, at der er god grund til, at vi husker hinanden på at bruge reflekser (blot 43 % svarede, at de brugte refleks).

8 sekunder mere
En bilist, der kører med nærlys med 50 km/t, har otte sekunder mere til at opdage en fodgænger, der bruger refleks end en fodgænger uden refleks (Rapport fra det Transportøkonomiske Institut i Norge). Reflekser kan ses på 140 meters afstand, selvom bilen kun har nærlyset tændt. Uden refleks er du kun synlig på 25-30 meters afstand (Trygg Trafik Norge).

Husk dig selv
Her blot en påmindelse om, at være omhyggelig med at anvende arbejdstøj med reflekser, når du er derude på arbejde. På arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde de vigtigste regler om valg af reflekstøj til erhvervsmæssig brug. Du finder et hurtigt link her

Kilde: Tallene i teksten er hentet fra www.Børneulykkesfonden.dk. Refleksundersøgelsen er gennemført i september 2018 for Børneulykkesfonden og Codan af Epinion på baggrund af i alt 1009 gennemførte interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.

Ifølge PR- og Kommunikationsmedarbejder Signe Lykke Schouw fra Børneulykkesfonden har fonden ikke gentaget undersøgelsen i 2019.